Kultúra, umenie, hudba. PHOTO: © European Union 2020

Európska komisia zintenzívňuje podporu kultúrneho odvetvia prostredníctvom online príručky

Európska komisia (EK) vydala novú interaktívnu príručku, ktorá mapuje dostupné možnosti financovania kultúrnych a kreatívnych odvetví na úrovni Európskej únie (EÚ). CulturEU je jednotné kontaktné miesto pre financovanie z prostriedkov EÚ, pričom zhromažďuje dovedna 75 možností financovania z 21 rôznych programov EÚ vrátane programov Kreatívna Európa, Horizont Európa, štrukturálnych fondov či Programu InvestEU. Ako EK informuje v tlačovej správe, nový online nástroj dokáže nasmerovať ktorýkoľvek európsky kultúrny subjekt k najvhodnejšej dostupnej finančnej podpore EÚ.

Cieľom príručky je pomôcť partnerom všetkých typov a veľkostí pôsobiacim v kultúrnych a kreatívnych odvetviach zorientovať sa vo financovaní z prostriedkov EÚ, pochopiť dostupné príležitosti a napokon im pomôcť získať ľahší prístup k financiám EÚ. Zainteresované strany môžu automaticky filtrovať príslušné možnosti financovania na základe svojich potrieb, odvetvia a typu organizácie, ktorú zastupujú. Tiež tam nájdu príklady a najlepšie postupy. CulturEU bude začiatkom roka 2022 dostupná vo všetkých jazykoch EÚ a bude pravidelne aktualizovaná o nové informácie.

Od začiatku pandémie EK prijala viacero opatrení na riešenie vplyvov krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 na kreatívne a kultúrne odvetvia. Tie zahŕňali finančnú podporu, spoluprácu na úrovni EÚ, súbežné dodržiavanie vnútroštátnych právomocí a investície. Medzi opatrenia prijaté na úrovni eurobloku patria zvýšenie finančnej podpory EÚ pre kultúrne a kreatívne odvetvia vo výške takmer 2,5 miliardy eur z programu Kreatívna Európa a vo výške takmer 2 miliárd eur z programu Horizont Európa na projekty v období 2021 – 2027, vyčlenenie finančných prostriedkov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, schválenie vnútroštátnej pomoci na základe dočasného rámca štátnej pomoci v celkovej výške viac ako 420 miliónov eur, uverejnenie usmernení EÚ o bezpečnom opätovnom otvorení a obnove odvetvia či spustenie špecializovanej platformy Creatives Unite, prostredníctvom ktorej sa umelci, interpreti a iní profesionáli pôsobiaci v oblasti kultúry a tvorivej činnosti môžu deliť o informácie a iniciatívy a vymieňať si nápady.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

EK zaregistrovala iniciatívu na zachovávanie ukrajinskej kultúry a dedičstva

Európska komisia (EK) v stredu rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov s názvom „Zachovávanie a …

Consent choices