Ilustračné PHOTO Zdroj: screenshot © European Union, European Council

Komisia vyzýva na zintenzívnenie očkovania, posilňujúce dávky, aj zrýchlenie reakcie na variant omikron

Komisia predstavila spoločný koordinovaný prístup EÚ zameraný na účinné riešenie výziev vyplývajúcich z opätovného nárastu prípadov ochorenia COVID-19, ktorý na jeseň tohto roka zaznamenali mnohé členské štáty.

V dôsledku rapídneho nárastu počtu prípadov a opätovného tlaku na nemocnice vzniká potreba prijať bezodkladné a rozhodné opatrenia. Tieto obavy ešte zvyšuje nová potenciálna hrozba variantu omikron, ktorá podčiarkuje význam riešenia problému pandémie v záujme napredovania smerom k dlhodobej zdravotnej bezpečnosti ako v EÚ, tak aj na celom svete.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla: „V posledných týždňoch sa mohli viacerí z nás na základe vlastných skúseností presvedčiť o opätovnom náraste prípadov ochorenia spôsobeného koronavírusom, ktorým sa nakazili niektorí naši blízki priatelia, spolupracovníci, rodinní príslušníci či naše milované osoby. Rýchlo rastúci počet prípadov predstavuje čoraz väčšiu záťaž pre naše nemocnice a zdravotníckych pracovníkov. Okrem toho sa zaznamenalo výskyt podľa všetkého veľmi nákazlivého variantu omikron, ktorý si vyžaduje našu maximálnu pozornosť. Som však presvedčená, že EÚ je pripravená riešiť tieto výzvy. Dnes by sme chceli predstaviť širokú škálu opatrení, počnúc zintenzívnením nášho úsilia v oblasti očkovania a investovania do liečebných postupov až po zlepšenie monitorovania a prevencie či posilnenie našej globálnej solidarity. Dovoľte mi, aby som opäť zopakovala naliehavú výzvu adresovanú vám všetkým: zaočkujte sa, dajte sa ošetriť posilňovacou dávkou a dodržiavajte pravidlá slúžiace na vašu ochranu.“

Stella Kyriakidesová, komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín, dodala: „Vzhľadom na vysokú prenosnosť variantu delta, značne výrazné rozdiely v miere imunity a zavádzanie nefarmaceutických intervencií budeme čeliť náročnému zimnému obdobiu. Výskyt variantu omikron ešte viac podčiarkuje naliehavú potrebu očkovania a posilnenia našej imunity v záujme narušenia reťazcov prenosu tohto ochorenia. V prípade potreby je potrebné zaviesť účinné opatrenia v oblasti verejného zdravia vrátane obmedzenia sociálneho kontaktu a ochrany prostredníctvom rúšok. V záujme obmedzenia šírenia vírusu a zmiernenia jeho vplyvu musíme konať rýchlo a rozhodne.“

Prudký nárast prípadov závažného priebehu ochorenia, najmä v prípade nezaočkovaných osôb, viedol k enormnému tlaku na nemocnice a na už beztak vyčerpaný zdravotnícky personál. Táto situácia má priamy vplyv aj na zdravie pacientov, ktorí nemajú ochorenie COVID-19, keďže v dôsledku potreby liečenia pacientov s týmto ochorením sa v prípade pacientov s inými zdravotnými problémami opäť výrazne sťažuje ich prístup k zdravotnej starostlivosti.

Koordinované opatrenia na boj proti ochoreniu COVID-19

EÚ a členské štáty musia preukázať schopnosť promptne reagovať s cieľom riešiť vzostup tejto vírusovej nákazy a zachovať intenzitu silnej a udržateľnej dlhodobej reakcie na túto hrozbu. Vyžaduje si to rozhodnú a bezodkladnú reakciu, v rámci ktorej treba okrem iného zabezpečiť, aby:

  • EÚ a členské štáty pokračovali vo vykonávaní spoločnej stratégie sústredenej na obmedzenie vstupu variantu omikron do EÚ s pravidelnými každodennými kontrolami nevyhnutných cestovných obmedzení. EÚ a členské štáty boli pripravené zaviesť všetky nevyhnutné kontroly,
  • členské štáty realizovali obnovené kampane zamerané na nezaočkované osoby vo všetkých oprávnených vekových skupinách prostredníctvom cielených vnútroštátnych stratégií na riešenie problému, ktorý predstavuje skeptický postoj občanov k očkovaniu,
  • členské štáty urýchlene zaviedli posilňovacie dávky s cieľom udržať vysokú úroveň ochrany proti vírusu vrátane jeho variantu omikron, a to počnúc najzraniteľnejšími skupinami,
  • agentúry EÚ zabezpečili rýchlu dostupnosť potrebných vedeckých usmernení,
  • Komisia zintenzívnila úsilie o výrobu, autorizáciu a spoločné obstarávanie terapeutík určených na liečbu ochorenia COVID-19,
  • Európsky parlament a Rada do konca roka 2021 prijali návrhy týkajúce sa európskej zdravotnej únie a krízového nariadenia týkajúceho sa úradu HERA,
  • členské štáty zaviedli cielené a primerané preventívne opatrenia a obmedzenia určené na obmedzenie šírenia vírusu, záchranu životov a zníženie tlaku na systémy zdravotnej starostlivosti. Mala by sa pritom zabezpečiť úplná koordinácia na úrovni EÚ. Z nástupu ochorenia spôsobeného variantom omikron vyplýva potreba venovať osobitnú pozornosť uplatňovaniu a komunikovaniu osobitných opatrení týkajúcich sa kontaktov počas koncoročného obdobia,
  • členské štáty by mali zaviesť revidovaný prístup k voľnému pohybu, v rámci ktorého by mal digitálny COVID preukaz EÚ štandardne platiť deväť mesiacov,
  • EÚ a členské štáty by mali urýchliť úsilie Tímu Európa v oblasti spoločného využívania očkovacích látok so zámerom dosiahnuť v roku 2022 globálny cieľ spočívajúci v 70 % zaočkovanosti, ktorý bol odsúhlasený na samite G20 v októbri 2021, a s cieľom podporovať budovanie kapacít na účely sekvenovania, testovania a očkovania. EÚ by mala zaujať jasnú pozíciu, pokiaľ ide o ďalší postup pri zabezpečovaní silnejšej, spravodlivejšej a rýchlejšie fungujúcej globálnej štruktúry zdravotníctva.
Viac..  EÚ zintenzívnila boj proti rakovine, ktorej sa dá predchádzať očkovaním

Predsedníčka požiadala profesora Petra Piota, aby v rámci svojho súčasného mandátu pôsobil v úlohe hlavného vedeckého poradcu Komisie pre problematiku epidémií.

Súvislosti

Stratégia EÚ v oblasti vakcín zostáva aj naďalej hlavným nástrojom EÚ určeným na prekonanie pandémie prostredníctvom prevencie a znižovania prenosu nákazy a miery hospitalizácie a počtu úmrtí spôsobených týmto ochorením. Dopĺňa ju stratégia EÚ v oblasti terapeutík na liečbu COVID-19. Obe stratégie sú súčasťou silnej európskej zdravotnej únie. Využíva sa v nich koordinovaný prístup EÚ, ktorého cieľom je zabezpečiť lepšiu ochranu zdravia našich občanov a pomôcť EÚ a jej členským štátom lepšie predchádzať budúcim pandémiám a lepšie ich zvládať. Jej cieľom je takisto zvyšovať odolnosť európskych systémov zdravotnej starostlivosti.

O mam

Odporúčame pozrieť

ockovanie

EÚ zintenzívnila boj proti rakovine, ktorej sa dá predchádzať očkovaním

Európska komisia (EK) privítala, že ministri zdravotníctva členských štátov EÚ v piatok v Luxemburgu prijali …

Consent choices