Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). PHOTO: © European Union 2020

Únia posilňuje mandát Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb

Rada Európskej únie (EÚ) a Európsky parlament (EP) dosiahli predbežnú dohodu o obnovení mandátu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Aktualizovaným mandátom sa EÚ zameriava na posilnenie práce ECDC v oblasti dohľadu, včasného varovania, pripravenosti a reakcie. Oba orgány o tom informovali v tlačových správach.

ECDC bude spolupracovať s Európskou komisiou, úradmi jednotlivých štátov a relevantnými orgánmi a agentúrami EÚ, aby zabezpečilo, že ich príslušné činnosti budú konzistentné a navzájom sa dopĺňajú. Tiež bude úzko spolupracovať s medzinárodnými organizáciami v oblasti zdravia, aby sa predišlo duplicite úsilia. Napríklad užšia spolupráca so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) bude zahŕňať oblasti, ako je monitorovanie a podávanie správ o trendoch prenosných chorôb a výmena informácií o neobvyklých epidemických javoch alebo nových prenosných chorobách neznámeho pôvodu vrátane chorôb v tretích krajinách.

Aktualizovaný a silnejší mandát tiež napríklad zabezpečí zriadenie osobitnej skupiny EÚ pre zdravie. Tá bude pomáhať pri reakcii na miestnej úrovni v prípade vypuknutia choroby či poskytovať odborné znalosti krajinám EÚ a Európskej komisii, napríklad pri vypracúvaní, skúmaní a aktualizácii plánov pripravenosti. ECDC bude poverené aj vývojom digitálnych platforiem pre epidemiologický dohľad. Predbežnú dohodu musia schváliť obe inštitúcie, aby sa začal formálny postup jej prijímania.

Viac..  EÚ chce dať krajinám západného Balkánu šesť miliárd eur na reformy

Plánovaná aktualizácia mandátu ECDC je súčasťou širšieho balíka týkajúceho sa európskej zdravotnej únie. Okrem silnejšieho mandátu ECDC je jej súčasťou zadefinovanie významnejšej úlohy Európskej agentúry pre lieky (EMA) a návrh zákona o cezhraničných ohrozeniach zdravia.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

EK dá členským štátom podporu vyše 250 miliónov eur na posilnenie riadenia migračných tokov

Vzhľadom na rastúce migračné výzvy, ktoré vedú k vysokému počtu príchodov cez všetky trasy, sa …

Consent choices