Tiger biely. PHOTO: PHOTO: © European Union 2020

Spoločné vyhlásenie M. Hojsíka a J. Budaja k ukončeniu súkromného chovu tigrov a iných šeliem

Národná rada SR schválila v druhom čítaní návrh zákona na ukončenie súkromného chovu mačkovitých šeliem, medveďov a primátov. Podpredseda Progresívneho Slovenska a europoslanec Martin Hojsík zmenu zákonov víta, zároveň však upozorňuje, že bude dôležité sledovať, či zákon bude dobre implementovaný a riadne kontrolovaný.

Bez tlaku občanov a občianok by sa nám tento úspech nepodaril. Som vďačný vyše 14 000 ľuďom, ktorí podpísali našu výzvu „Klietka nie je záchrana“. Podporu od ľudí získala aj hromadná pripomienka k návrhu ministerstva. Ďakujem poslankyniam a poslancom za to, že zahlasovali za ukončenie súkromného chovu tigrov a iných ohrozených šeliem a primátov. Ďakujem aj Ministerstvu životného prostredia za spoluprácu a predložený návrh,“ uviedol europoslanec Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska/Renew Europe.

Prijatiu zákona predchádzali dlhé mesiace intenzívnej spolupráce, hodiny strávené pripomienkovaním a dopĺňaním textu tak, aby sme dosiahli spoločný cieľ. Aby zvieratá ako tigre a iné šelmy nedoplácali na zlé zaobchádzanie zo strany ľudí, aby nekončili v súkromných chovoch v tesných klietkach, aby neboli trendovým doplnkom, či predmetom ilegálneho obchodovania. Zaslúžia si dôstojne žiť v prostredí, ktoré ich neobmedzuje. Chceme predsa, aby ďalšie generácie nepoznali šelmy len podľa obrázkov v knihách. Prijatie zákona je skvelou správou, no teraz je však dôležité, aby sa zákon aj dodržiaval, aby priniesol očakávaný efekt. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že zákaz domáceho chovu tigrov a šeliem je na Slovensku realitou,“ konštatovala iniciatíva Zvierací ombudsman.

Dôvodom zavedenia zákazu držby vybraných živočíchov je snaha predchádzať prenikaniu odchovaných zvierat a produktov z nich do nelegálneho obchodu. Spomínané druhy sú totiž dlhodobo predmetom nelegálneho obchodu, ktorý ohrozuje ich prežitie vo voľnej prírode. Zároveň produkty z nich sú čoraz viac vyhľadávané na trhu s tradičnou ázijskou medicínou, čo vytvára dopyt po ich odchovávaní v zajatí na komerčné účely,“ uviedol Ján Budaj, minister životného prostredia.

Novela zákona má prispieť k zamedzeniu množenia a iného nadobúdania týchto zvierat. Je dôležité si uvedomiť, že obchod s exemplármi živočíchov je v rámci celej EÚ prepojený, nie je izolovaný len na území SR a exempláre pochádzajúce zo Slovenska môžu byť zdrojom nelegálneho obchodu v iných členských krajinách EÚ. Na exempláre predmetných druhov, ktoré sú držané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákazu, sa zákaz držby nebude vzťahovať, tieto exempláre si chovatelia budú môcť ponechať na dožitie. Zároveň sa zákaz držby nebude vzťahovať ani na exempláre, ktoré boli nadobudnuté vlastných odchovom od 1.2.2022 do 31.10.2022. Zákaz držby sa tiež nebude vzťahovať napríklad na licencované zoologické záhrady, chovné stanice a rehabilitačné stanice pôvodných druhov živočíchov, záchytné strediská, zariadenia prevádzkované osobou zapojenou do programu starostlivosti pre predmentné druhy, zariadenia pre živočíchy používané na vedecké účely, veterinárne ordinácie a kliniky,“ doplnila Martina Blatnická, riaditeľka odboru regulácie obchodu s ohrozenými druhmi Ministerstva životného prostredia.

Viac..  Komisia aktualizuje zoznam zakázaných leteckých spoločností

Na Slovensku je celkovo chovaných v zajatí až 233 veľkých šeliem. Našim cieľom nie je zrušiť všetky zariadenia, ktoré sa venujú záchrane veľkých šeliem. Naopak, cieľom je vytvoriť podmienky pre vznik záchytných staníc, kde by sa šelmy v núdzi mohli v prípade potreby umiestniť, ak by zariadenia spĺňali všetky podmienky, ktoré si takéto zvieratá pre život vyžadujú,“ vysvetlil Hojsík.

Teraz bude záležať na tom, ako bude nový zákon implementovaný a či bude jeho dodržiavanie dostatočne kontolované. Preto budem naďalej situáciu pozorne sledovať a bojovať za to, aby na Slovensku, ale aj v Európe, skončilo týranie a zneužívanie zvierat,“ uzavrel Martin Hojsík.

O mam

Odporúčame pozrieť

lietadlo

Komisia aktualizuje zoznam zakázaných leteckých spoločností

Komisia aktualizovala zoznam EÚ pre leteckú bezpečnosť, zoznam leteckých spoločností, ktoré podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy …

Consent choices