studenti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2021: Slovensko musí zlepšovať podmienky učiteľom aj študentom

Európska komisia zverejnila Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2021 a to na štvrtom Európskom samite vzdelávania, ktorý je vlajkovým podujatím Európskeho vzdelávacieho priestoru.

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy sa uverejňuje každoročne a je hlavným dokumentom o vzdelávaní a odbornej príprave v Európskej únii. Monitor analyzuje vývoj EÚ a jej členských štátov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a podáva správy o pokroku pri dosahovaní spoločných cieľov na úrovni EÚ. V desiatom ročníku hodnotenia sú stredobodom hodnotenia dobré životné podmienky žiakov a učiteľov, ktorých dôležitosť zdôraznila pandémia COVID-19. Monitor poskytuje prehľad aj o tom, ako budú členské štáty využívať „Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti“ na modernizáciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

Hlavné body správy Monitora o Slovensku, ktorej celé znenie je dostupné pod týmto odkazom, sú:

·         Slovensko podniká významné kroky na zlepšenie výsledkov v oblasti vzdelávania, a to aj prostredníctvom kurikulárnej reformy a opatrení na posilnenie inkluzívnosti a zmiernenie vplyvu pandémie COVID 19. Je potrebné dosiahnuť zlepšenie podmienok pre učiteľov a študentov.

Viac..  Ťažkosti pri uznávaní odbornej kvalifikácie v iných štátoch EÚ pretrvávajú

·         Slovensko zaviedlo od septembra 2021 povinné predškolské vzdelávanie pre deti od piatich rokov.

·         Miera dosiahnutého terciárneho vzdelávania sa približuje priemeru EÚ. Prijímajú sa opatrenia na zlepšenie kvality, riadenia a internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania.

·         Slovensko pokračuje v reformách odborného vzdelávania a prípravy (OVP), zatiaľ čo vzdelávanie dospelých si naďalej vyžaduje politickú pozornosť.

 Kompletný súbor dokumentov týkajúcich sa Monitora vzdelávania a odbornej prípravy za rok 2021 je dostupný v slovenskom jazyku na webovom sídle Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie.

O mam

Odporúčame pozrieť

erasmus, cudzie jazyky

Nový Eurobarometer ukazuje pozitívny postoj Európanov k jazykovému vzdelávaniu

Veľká väčšina Európanov (86 %) sa domnieva, že každý by mal hovoriť aspoň jedným cudzím jazykom …

Consent choices