Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Zdravotný profil Slovenska: je čo zlepšovať

Európska komisia zverejnila Zdravotné profily krajín za rok 2021 predstavujúce súbor 29 dokumentov (EÚ27 + Nórsko a Island), ktoré poskytujú analýzu výkonnosti vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti. Analytický rámec vydania zdravotných profilov krajín za rok 2021 bol prispôsobený tak, aby odrážal osobitné výzvy spojené s pandémiou COVID-19. Zverejnenie je súčasťou dvojročného cyklu Stav zdravia v EÚ, ktorý Komisia začala v roku 2017 v spolupráci s OECD a Európskym strediskom pre monitorovanie politík a systémov v oblasti zdravia.

Hlavnými závermi Zdravotného profilu krajiny Slovensko za rok 2021 sú:

  • Priemerná dĺžka života na Slovensku patrí medzi najnižšie v Európe a v roku 2020 dočasne klesla takmer o jeden rok v dôsledku vplyvu ochorenia COVID-19.
  • Behaviorálne a environmentálne rizikové faktory prispievajú k takmer polovici všetkých úmrtí.
  • Slovensko napriek nižším priemerným výdavkom na zdravotníctvo poskytuje svojmu obyvateľstvu komplexný balík služieb.
  • Nízka úroveň výdavkov na zdravotníctvo a nedostatok pracovnej sily v zdravotníctve zostávajú pretrvávajúcimi problémami, ktoré pandémia ešte zhoršila.

Spolu so zdravotnými profilmi jednotlivých krajín sa uverejňuje aj Sprievodná správa Komisie, ktorá má za cieľ zdôrazniť prierezové výzvy vyplývajúce zo zdravotných profilov krajín. Správa za rok 2021 sa zameriava na tri aspekty, ktoré majú význam pre posúdenie odolnosti európskych systémov zdravotnej starostlivosti voči pandémii COVID-19:

 • Pochopenie ďalekosiahleho vplyvu pandémie COVID-19 na zdravie.
 • Udržanie výhod digitálnych inovácií v oblastiach poskytovania zdravotnej starostlivosti a verejného zdravia.
 • Prehodnotenie stratégií a plánovania pracovnej sily v zdravotníctve po pandémii COVID-19.
Viac..  Bratislava získala ďalších 73 miliónov eur z Kohézneho fondu, pôjdu na električkovú trať

Dokumenty pod odkazmi sú zatiaľ dostupné v anglickom jazyku a ich slovenský preklad bude zverejnený na príslušných stránkach v najbližších dňoch.

Slovensko ja na tom vo viacerých kategóriách horšie, ako priemer EÚ – celú správu v AJ si môžete prečítať tu: Zdravotný profil Slovenska 2021

O mam

Consent choices