hajsel
Robert Hajšel, europoslanec /SD/. PHOTO: European Union 2021.

Robert Hajšel: Absolútnou prioritou musí byť deeskalácia napätia nielen na ukrajinsko-ruských hraniciach, ale aj v oblasti medzinárodnej diplomacie

Poslanci požadujú okamžité stiahnutie ruských vojsk z ukrajinského pohraničia

• odsúdenie rozsiahleho posilňovania ruskej vojenskej prítomnosti na hranici s Ukrajinou
• dočasné vylúčenie Ruska z platobného systému SWIFT ako možná súčasť sankcií
• odmietnutie snáh Ruska rozhodovať o budúcnosti Ukrajiny či iných štátov

Európsky parlament v súvislosti s rastúcim napätím na rusko-ukrajinských hraniciach vyhlásil, že akákoľvek agresia Moskvy bude mať vážne hospodárske a politické následky. Poslanci v nelegislatívnom uznesení, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 548 (za): 69 (proti): 54 (zdržalo sa hlasovania), odsúdili súčasnú rozsiahlu koncentráciu ruských vojenských síl pozdĺž hraníc s Ukrajinou. Európsky parlament v tejto súvislosti vyzval Ruskú federáciu, aby okamžite stiahla svoje jednotky a prestala ohrozovať územnú celistvosť svojich susedov.

„Absolútnou prioritou musí byť deeskalácia napätia nielen na ukrajinsko-ruských hraniciach, ale aj v oblasti medzinárodnej diplomacie. Stále je čas na to, aby sme predišli eventuálnemu ničivému ozbrojenému konfliktu na východných hraniciach nášho susedného štátu, a máme na to všetky politické a diplomatické prostriedky, len ich treba využiť. Európska únia plne podporuje územnú integritu Ukrajiny, ale na druhej strane musí pri riešení tohto problému aj Moskvu považovať za partnera a nie za nepriateľa, ak chceme naozaj nájsť úspešné politické riešenie. Je poľutovaniahodné, že už sa vôbec nehovorí o potrebe plniť Minské dohody a dokonca sa nerokuje ani v rámci tzv. normandského formátu,“ hovorí europoslanec Robert Hajšel /SD/.

Koncentrácia ruských vojenských síl predstavuje hrozbu pre celkový mier, stabilitu a bezpečnosť Európy, konštatuje uznesenie. Podľa poslancov je to však pre Kremeľ aj nástroj, prostredníctvom ktorého sa snaží od Západu získať politické ústupky na úkor Ukrajiny.

Parlament zdôraznil, že voľba spojenectva akejkoľvek krajiny nesmie podliehať súhlasu tretej krajiny. Poslanci v tejto súvislosti odmietli akékoľvek pokusy Ruska zahrnúť niektoré krajiny do svojej „sféry vplyvu“, a tak formovať ich budúcnosť.

Vysoká cena za ruskú agresiu

Európska únia musí byť pripravená vyslať Kremľu veľmi dôrazné varovanie, že vojenské prejavy nepriateľstva voči Ukrajine nie sú len neprijateľné, ale budú mať aj vysokú hospodársku a politickú cenu, zdôrazňujú poslanci. Parlament vyzval členské štáty, aby boli pripravené rýchlo sa dohodnúť na prijatí prísnych hospodárskych a finančných sankcií voči Kremľu s cieľom reagovať na bezprostredné hrozby a nečakať na začiatok ďalšej invázie.

Viac..  EK žiada od Poľska vysvetlenie o vydávaní nelegálnych schengenských víz

Prípadný nový balík sankcií by sa podľa poslancov mal vzťahovať na ruský dôstojnícky zbor a vlajkových dôstojníkov zapojených do plánovania možnej invázie, ako aj na osoby a oligarchov z bezprostredného okolia ruského prezidenta – vrátane ich rodinných príslušníkov.

Súčasťou sankcií by malo byť zmrazenie finančných a fyzických aktív v EÚ, zákaz cestovania a vylúčenie Ruska z platobného systému SWIFT, uvádza sa v uznesení. Sankcie by sa mali zamerať predovšetkým na dôležité odvetvia ruského hospodárstva a mali by narušiť financovanie spravodajských služieb a armády, dodáva schválený text.

Zníženie energetickej závislosti na Rusku

Parlament požaduje prijatie dôveryhodných opatrení na zníženie závislosti Európskej únie od dovozu energie z Ruska, ale aj väčšiu energetickú solidaritu s Ukrajinou, a to aj prostredníctvom intenzívnejšieho vzájomného prepojenia energetických infraštruktúr. Poslanci tiež vyzvali Úniu a jej členské štáty, aby neuviedli plynovod Nord Stream 2 do prevádzky bez ohľadu na to, či bude v určitom okamihu spĺňať ustanovenia smernice EÚ o plyne.

Dodržiavanie prímeria

Parlament požiadal Rusko a Moskvou podporovaných separatistov na východe Ukrajiny, aby dodržiavali dohodu o prímerí. Poslanci tiež vyzvali Moskvu, aby sa s cieľom vyriešiť konflikt na Donbase konštruktívne zapojila do normandského formátu – pozostávajúceho zo zástupcov Francúzska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny – a do trojstrannej kontaktnej skupiny a aby plnila svoje medzinárodné záväzky, a to najmä v rámci dohôd z Minska a Dohovoru OSN o morskom práve.

Uznesenie zároveň vyjadruje jednoznačnú podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc.

O red

Odporúčame pozrieť

Robert Hajšel: Slovenské domácnosti sú príliš zadĺžené, navrhli sme ochranu pred dlhom

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Poslanci …

Consent choices