zamestnanci
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK schválila novelu slovenskej schémy štátnej pomoci zamestnanosti v súvislosti s pandémiou

Európska komisia potvrdila, že úprava existujúcej slovenskej schémy na zachovanie zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb je v súlade s dočasným rámcom štátnej pomoci.

Komisia schválila pôvodnú schému v apríli 2020 (SA.56986) a jej následné zmeny v novembri 2020 (SA.59280), v marci 2021 (SA.62004) a v júni 2021 (SA.63294). V rámci schémy má verejná podpora formu priamych grantov, mzdových dotácií a podpory príjmu v ekvivalente mzdy pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Slovensko oznámilo tieto úpravy existujúcej schémy: (i) celkové zvýšenie rozpočtu o 1 miliardu EUR; ii) šesťmesačné predĺženie do 30. júna 2022; iii) zvýšenie maximálnej výšky pomoci na príjemcu vo forme priamych grantov; a (iv) úprava podmienok oprávnenosti. Komisia zistila, že schéma v znení zmien a doplnení je naďalej v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom rámci. Konkrétne, (i) priame granty nepresiahnu 2,3 ​​milióna EUR na spoločnosť; ii) mzdové dotácie a podpora príjmu v ekvivalente mzdy pre samostatne zárobkovo činné osoby nepresiahne 80 % hrubej mesačnej mzdy prijímajúceho personálu a 80 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy v roku 2019; a iii) pomoc sa poskytne najneskôr 30. júna 2022.

Viac..  Nové protiruské sankcie sú podľa Moskvy neúčinné a poškodzujú samotnú EÚ

Komisia dospela k záveru, že upravená schéma je naďalej potrebná, vhodná a primeraná na nápravu vážnej poruchy v hospodárstve členského štátu. Znenie rozhodnutia, ktoré nemá dôverný charakter, bude k dispozícii pod číslom veci SA.101016 v registri štátnej pomoci na webovom sídle GR pre hospodársku súťaž.

O mam

Odporúčame pozrieť

EK vyšetruje štátnu pomoc, ktorú poskytlo Slovensko na zriadenie závodu na ťažbu sklárskeho piesku

Európska komisia začala hĺbkové vyšetrovanie, ktoré má posúdiť, či je verejná podpora poskytnutá slovenskej spoločnosti …

Consent choices