schránka
PHOTO: Ilustračné/redakcia/red.

EK za spravodlivé zdaňovanie: Koniec zneužívania schránkových subjektov

Európska komisia predstavila kľúčovú iniciatívu, ktorej cieľom je bojovať proti zneužívaniu schránkových subjektov na nevhodné daňové účely. Návrhom by sa malo zaistiť to, že subjekty v Európskej únii, ktoré nevykonávajú žiadnu hospodársku činnosť alebo vykonávajú len minimálnu hospodársku činnosť, nebudú môcť benefitovať zo žiadnych daňových výhod a pre daňovníkov nebudú predstavovať žiadne finančné zaťaženie. Návrhom sa zároveň zabezpečujú rovnaké podmienky pre veľkú väčšinu európskych podnikov, ktoré sú kľúčom k obnove EÚ, a zabezpečí sa, aby bežní daňovníci netrpeli ďalšou finančnou záťažou v dôsledku tých, ktorí sa snažia vyhnúť plateniu svojho spravodlivého podielu.

Hoci schránkové subjekty môžu plniť užitočné obchodné a podnikateľské úlohy, niektoré medzinárodné skupiny, a dokonca aj jednotlivci, ich zneužívajú na účely agresívneho daňového plánovania alebo daňových únikov. Niektoré podniky usmerňujú finančné toky ku schránkovým subjektom v jurisdikciách, v ktorých nie sú žiadne alebo sú len veľmi nízke dane, alebo kde sa dajú dane ľahko obchádzať. Podobne môžu niektorí jednotlivci využívať schránku na ochranu aktív a nehnuteľností pred daňami, a to buď v krajine svojho pobytu, alebo v krajine, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť.

Výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis uviedol: „Schránkové spoločnosti naďalej ponúkajú kriminálnikom jednoduchú príležitosť krátiť daňové povinnosti. V priebehu rokov sme boli svedkami množstva škandálov spôsobených zneužívaním schránkových spoločností. Škodia hospodárstvu a spoločnosti ako celku a zároveň predstavujú nespravodlivú dodatočnú záťaž pre európskych daňovníkov. Dnes prechádzame na ďalšiu úroveň v našom dlhodobom boji proti zneužívaniu daňových režimov a v prospech väčšej transparentnosti podnikov. Nové požiadavky na monitorovanie a podávanie správ pre schránkové spoločnosti im sťažia využívanie nespravodlivých daňových výhod a vnútroštátnym orgánom uľahčia sledovanie akéhokoľvek zneužívania zo strany schránkových spoločností. V Európe nie je miesto pre tých, ktorí využívajú pravidlá na účely daňových únikov, vyhýbania sa daňovým povinnostiam alebo prania špinavých peňazí: každý by mal platiť svoj spravodlivý podiel daní.

Viac..  M. Beňová: Revízia európskeho rozpočtu prinesie viac peňazí aj na boj s nelegálnou migráciou

Komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni dodal: „Týmto návrhom sa obmedzí pole pôsobnosti schránkových spoločností a stanovia sa normy transparentnosti, aby bolo možné ľahšie odhaliť zneužívanie takýchto subjektov na daňové účely. V našom návrhu sa stanovujú objektívne ukazovatele, ktoré vnútroštátnym daňovým orgánom pomôžu odhaľovať podniky existujúce len na papieri. V takom prípade bude spoločnosť podliehať novým povinnostiam daňového výkazníctva a príde o prístup k daňovým výhodám. Ide o ďalší dôležitý krok v našom boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom v Európskej únii.“

Súvislosti

Návrh by mal byť účinným od 1. januára 2024 po tom, ako ho prijmú členské štáty.

Ide o jednu iniciatívu v rámci súboru opatrení Komisie, ktoré sú zamerané na boj proti nekalým daňovým praktikám. V decembri 2021 Komisia predložila veľmi rýchlu transpozíciu medzinárodnej dohody o minimálnom zdaňovaní nadnárodných podnikov. V roku 2022 predloží ďalší návrh týkajúci sa transparentnosti, v ktorom sa od určitých veľkých nadnárodných spoločností bude vyžadovať, aby zverejňovali svoje efektívne sadzby dane, a ôsmu smernicu o administratívnej spolupráci, ktorou sa daňovým správam poskytnú informácie potrebné na pokrytie kryptoaktív. Kým touto iniciatívou sa rieši situácia v rámci EÚ, Komisia okrem toho v roku 2022 predloží novú iniciatívu, ktorou bude reagovať na výzvy spojené so schránkovými subjektmi v krajinách mimo EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

Začína sa nová éra zdaňovania právnických osôb v EÚ

Dnes nadobúdajú účinnosť prelomové nové pravidlá EÚ, ktorými sa zavádza minimálna 15 % sadzba efektívneho zdaňovania …

Consent choices