lexmann
Miriam Lexmann, europslankyňa /KDH, EPP/. PHOTO: redakcia/red.

Miriam Lexmann: Závislosť EÚ na mnohých surovinách môže byť zneužívaná tretími krajinami

Videoblogy europoslancov, poslancov a analytikov nájdete TU.

Udržateľné dodávky kritických surovín sú pre priemysel EÚ kľúčové

Europoslanci chcú, aby bola Európa menej závislá od importu surovín, ktoré sú kľúčovými pre strategické odvetvia priemyslu EÚ. Na to, aby sa EÚ mohla stať viac digitálnou, energeticky efektívnou a klimaticky neutrálnou, je potrebné mať bezpečný prístup ku kritickým surovinám ako sú lítium a kobalt. Tieto suroviny sú v súčasnosti využívané pri výrobe elektrických batérií a pri výrobe elektro zariadení. Technológie využívajúce tieto suroviny umožňujú rozvoj v strategických sektoroch so zameraním na obnoviteľné zdroje energie, elektrické vozidlá a digitálne technológie.

Globálne dodávateľské siete boli ešte viac zasiahnuté súčasnou pandémiou Covid-19, čo spôsobilo problémy v dodávkach kritických surovín v Európe a zanechalo európsky priemysel čeliaci ďalším výzvam v zabezpečovaní prístupu k týmto zdrojom.

Znižovanie závislosti EÚ od dovozu

EÚ čelí problémom v súvislosti s nepriechodnosťou a zraniteľnosťou v dodávateľských reťazcoch z dôvodu svojej veľkej závislosti od dovozu niektorých druhov surovín prevažne len z jednej lokality. Napríklad Čína zabezpečuje 98 % dodávok prvkov vzácnych zemín do EÚ, Turecko 98 % dodávok boritanov a Južná Afrika pokrýva 71 % potrieb EÚ v oblasti platiny.

V snahe zvrátiť tento trend poslanci počas plenárneho zasadnutia v novembri hlasovali o správe, ktorá vyzýva Komisiu, aby pripravila komplexnú stratégiu EÚ pre kritické suroviny s ohľadom na vysoké environmentálne, sociálne a ľudsko-právne štandardy a udržateľnosť vo využívaní zdrojov týchto surovín.

Poslanci by chceli, aby EÚ diverzifikovala dodávateľské zdroje kritických surovín a znížila svoju závislosť od krajín mimo EÚ. Správa navrhuje, aby EÚ posilnila existujúce partnerstvá a obchodné dohody a tiež sa zamerala na hľadanie obchodných možností s ďalšími krajinami. Táto správa zdôrazňuje, aby každá obchodná zmluva zohľadňovala vplyv dovozu na životné prostredie a udržateľnosť vo využívaní zdrojov, rešpektovala zdravie a bezpečnosť pracovníkov a zabezpečovala dôstojné pracovné miesta a pracovné podmienky.

Viac..  Europarlament prijal smernicu o práci pre digitálne platformy

Recyklácia kritických surovín v EÚ

Kritické suroviny možno recyklovať zo starších výrobkov a tieto recyklované suroviny sú následne stávajú druhotnými kritickými surovinami. Poslanci EP chcú podporovať recykláciu a zhodnocovanie dôležitých surovín z ťažby, spracovania a komerčného odpadu, aby sa zabezpečil spoľahlivý, bezpečný a udržateľný prístup k týmto surovinám. Chcú tiež osobitné ciele pre recykláciu kritických surovín s pevným monitorovacím rámcom.

V uznesení prijatom 9. februára 2021 Parlament vyzval na sprísnenie spotrebných a recyklačných pravidiel a prijatie záväzných cieľov do roku 2030 v reakcii na Akčný plán pre obehové hospodárstvo pripravený Komisiou v marci 2020, ktorého cieľom je zaviesť do roku 2050 obehové hospodárstvo v priemysle.

O red

Odporúčame pozrieť

Miriam Lexmann: Bez spravodlivého riešenia sa s migračnou otázkou nikdy efektívne nevyrovnáme

Opozičné KDH vyzýva vládu SR, aby sa pripojila k skupine členských štátov EÚ, ktoré presadzujú …

Consent choices