hajsel
Robert Hajšel, europoslanec /SD/. PHOTO: redakcia/red.

Robert Hajšel: Čo nám prinesie rozpočet EÚ na rok 2022? VIDEOBLOG

Videoblogy europoslancov, poslancov a analytikov nájdete TU.

VLÁDA: Slovensko uhradí do rozpočtu EÚ pohľadávku ušlého odvodu za čínsky textil

Slovenská republika uhradí do rozpočtu EÚ pohľadávku ušlého odvodu. V nadväznosti na vyšetrovanie Európskeho úradu pre boj proti podvodom sa Európska komisia domnieva, že na Slovensko sa od roku 2012 do 2019 dovážal podhodnocovaný čínsky textil a obuv. Nakoľko clo ako tradičný vlastný zdroj je odvodom do rozpočtu EÚ, rozpočet  tým za uvedené obdobie vykázal stratu na príjmoch. Vláda tak v stredu schválila návrh na zaplatenie ušlého odvodu.

Pri zachovaní súčasného stavu a neuhradení pohľadávky Európskej komisie s výhradou existuje riziko neustáleho narastania úrokov z omeškania. Suma úrokov z omeškania by sa navyšovala každý mesiac o 3,8 mil. eur až do zaplatenia istiny s výhradou. V prípade, ak by sa pohľadávka uhradila až o rok, úroky z omeškania by predstavovali približne 292 mil. eur, čo predstavuje navyše 42 mil. eur na príslušenstve v porovnaní s tým, ak by Slovensko dlžnú sumu vyčíslenú Európskou komisiou uhradilo s výhradou do konca roku 2021.

Tento návrh bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Finančné riaditeľstvo SR odvádza vybrané clo na svoj mimorozpočtový účet vedený v Štátnej pokladnici. Každý mesiac tak ako je to stanovené v nariadení rady EÚ, Finančné riaditeľstvo SR odvedie 75 % z vybraných finančných prostriedkov na účet rezortu financií vedený v Štátnej pokladnici v mene Európskej únie a 25 % na svoj príjmový účet ako náklady spojené s výberom tohto cla.

Viac..  Nálada v ekonomike eurozóny aj celej EÚ v auguste ďalej klesala

I napriek tomu, že ide o stratu na tradičnom vlastnom zdroji, ktorý sa mal odviesť z mimorozpočtového účtu ministerstva financií, je úhrada z rozpočtu verejnej správy jediným spôsobom zaplatenia tejto straty na odvodoch do rozpočtu EÚ, nakoľko ide o stratu na nevybratej časti cla. V Rozpočte verejnej správy na rok 2021 v kapitole Všeobecná pokladničná správa na výdavkovom titule „Rezerva na prostriedky EÚ a odvody EÚ“ rozpočtovaná predbežná suma 326,2 mil. eur.

Počas roka Slovenská republika dostala od Európskej komisie list s kalkuláciou novej hodnoty straty na tradičných vlastných zdrojoch. Zaplatením tejto istiny vo výške 277,3 mil. eur sa zastaví zvyšovanie úrokov z omeškania, a tak sa podľa ministerstva financií zamedzí prípadnému ďalšiemu zaťaženiu rozpočtu verejnej správy. Je dôležité však podľa rezortu podotknúť, že úrokom z omeškania sa SR nevyhne a jej vyčíslenie pri zaplatení istiny ešte v roku 2021 sa odhaduje na sumu 250 mil. eur. Prostriedky na zaplatenie úrokov z omeškania sú rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladničná správa na výdavkovom titule „Rezerva na prostriedky EÚ a odvody EÚ“ na rok 2022.

(redakcia/SITA).

O red

Odporúčame pozrieť

Peter Pollák: Obranné vybavenie by mala EÚ zabezpečovať spoločne

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Poslanci …

Consent choices