jurzyca
Eugen Jurzyca, europoslanec /SaS, ECR/. PHOTO: European Union 2021.

Eugen Jurzyca: Vplyv Číny vo svete rastie rýchlejšie než vplyv Európskej únie. Ekonomicky sme zaspali na vavrínoch

Európska komisia prijala viacročné orientačné programy nástroja Globálna Európa. Tie stanovujú prioritné oblasti spolupráce s partnerskými krajinami a regiónmi na celom svete v rokoch 2021 – 2027. Ide o odpoveď na neustále rastúci vplyv Číny vo svete. Kým v roku 1980 mala Čína podiel na celosvetovej ekonomike 2,3%, v roku 2020 to už bolo 18,3%. Európska dvadsaťsedmička mala 26%, pričom klesla na 15%. Podobný úbytok zaznamenali aj USA.

Prijatie viacročných orientačných programov pre jednotlivé krajiny a regióny prispeje podľa Bruselu k opatreniam v oblasti klímy, sociálnemu začleneniu a ľudskému rozvoju, riešeniu problematiky migrácie a núteného vysídľovania a k dosiahnutiu cieľov v oblasti rodovej rovnosti a biodiverzity. Európska komisia zároveň vyčlenila finančné prostriedky na podporu danej spolupráce vo výške takmer 26,3 miliardy eur. “Vplyv Číny vo svete rastie rýchlejšie než vplyv EÚ. Myslím si, že zmierneniu tohto trendu by pomohli skôr lepšie podmienky na hospodársky rast v EÚ, než vytvorenie špeciálneho fondu. Zaspali sme na vavrínoch a Čína nás predbieha,” hovorí slovenský europoslanec Eugen Jurzyca /SaS, ECR/.

Priority, ktoré boli vymedzené po konzultácii s príslušnými orgánmi partnerov i občianskej spoločnosti, členskými štátmi, európskymi a svetovými inštitúciami či zástupcami zo súkromného sektora, sú v súlade s s Agendou 2030 OSN a cieľmi udržateľného rozvoja, ako aj s Parížskou dohodou a stratégiou Európskej únie (EÚ) Global Gateway.
Viacročné orientačné programy budú v subsaharskej Afrike, Ázii a Tichomorí, ako aj v Severnej a Južnej Amerike a karibských krajinách regiónoch plniť všeobecné ciele politiky EÚ.

Všetky pritom zohľadňujú ciele zelenej dohody a je v nich dôsledne zohľadnené rodové hľadisko. Viac ako 80 % viacročných orientačných programov tiež zahŕňa digitálnu agendu, približne 70 % sa zaoberá udržateľným rastom a dôstojnými pracovnými miestami, viac ako polovica zahŕňa tému migrácie, takmer 90% programov sa zaoberá správou vecí verejných, mierom a bezpečnosťou, viac ako 90% obsahuje tému sociálneho začlenenia a ľudského rozvoja a 80 % viacročných orientačných programov sa zaoberá vzdelávaním

Viac..  Borrell: Ministri EÚ podporili plán zníženia ekonomickej závislosti od Číny

Všetky programové dokumenty pre jednotlivé krajiny a regióny budú doplnené o štyri už prijaté tematické programy – ľudské práva a demokracia (1,5 miliardy eur); organizácie občianskej spoločnosti (1,5 miliardy eur); mier, stabilita a predchádzanie konfliktom (871 miliónov eur) a globálne výzvy (3,6 miliardy eur). EÚ už tento rok prijala aj viacročný orientačný program ERASMUS+, ktorý bude financovaný z prostriedkov vyčlenených na geografické programy mimo susedstva vo výške 1,79 miliardy eur.

Europoslanec Jurzyca však pripomína, že dôvodom európskeho zaostávanie nie je to, že by sme mali málo fondov. Nástroj Globálna Európa nemá podľa neho určené jasné ciele a merateľné kritériá. Podľa neho takisto problém stagnácie nevyriešime fondom, ktorý je mnohonásobne nižší ako ten čínsky.

(redakcia/SITA/red).

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

O red

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament žiada ochranu voči zahraničným zásahom pred voľbami v 2024

Európsky parlament (EP) vo štvrtok žiadal koordinovanú stratégiu s cieľom brániť sa proti zásahom zo …

Consent choices