Sloboda médií, novinári, žurnalistika. PHOTO: ©European Union, 2021

Európsky akt o slobode médií: Komisia otvára verejnú konzultáciu

Komisia uverejnila otvorenú verejnú konzultáciu k pripravovanému európskemu aktu o slobode médií – prelomovej iniciatíve, ktorú predsedníčka von der Leyenová oznámila v správe o stave Únie v roku 2021 s cieľom chrániť pluralitu a nezávislosť médií na vnútornom trhu EÚ. Nadväzuje na výzvu na predloženie dôkazov uverejnenú 21. decembra 2021, v ktorej sa uviedli hlavné ciele iniciatívy, rôzne možnosti a vplyvy.

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Médiá sú pilierom demokracie. Ten však dnes má trhliny, keďže vlády a súkromné skupiny sa snažia vyvíjať na médiá tlak. Komisia preto navrhne spoločné pravidlá a záruky na ochranu nezávislosti a plurality médií. Novinári by mali mať priestor na to, aby si robili svoju prácu, informovali občanov a dohliadali na výkon moci bez strachu či preferenčného zaobchádzania. Cieľom tejto rozsiahlej konzultácie je dospieť k čo najlepšiemu návrhu.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Musíme zabezpečiť, aby európske médiá zostali nezávislé, inovačné a udržateľné a aby mohli pracovať bez akýchkoľvek neodôvodnených zásahov do ich činnosti – či už zo strany súkromných alebo verejných subjektov. Dnes otvárame konzultáciu k pripravovanému aktu o slobode médií: zaujíma nás váš názor a chceme preskúmať vaše riešenia, aby sme dospeli k odolnému mediálnemu trhu, ktorý bude občanom poskytovať rozmanité a spoľahlivé informácie.“

Cieľom konzultácie je zhromaždiť názory na najdôležitejšie otázky ovplyvňujúce fungovanie vnútorného mediálneho trhu vrátane rôznych druhov zasahovania do médií, ale aj hospodárskych trendov. Konzultácia sa venuje mediálnym trhom z troch hlavných hľadísk: prvým je transparentnosť a nezávislosť (napr. kontrola transakcií na mediálnych trhoch, transparentnosť vlastníctva médií a meranie sledovanosti), druhým sú podmienky ich zdravého fungovania (napr. vystavenie verejnosti pluralite názorov, inovácie na mediálnom trhu EÚ) a tretím spravodlivé prideľovanie štátnych zdrojov (napr. nezávislosť verejnoprávnych médií, transparentnosť a spravodlivá distribúcia štátnej reklamy). Očakáva sa aj spätná väzba k možnostiam správy v rámci aktu, ktoré by mohli nadviazať na Skupinu európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA).

Viac..  Tento týždeň v EP: Sto dní do európskych volieb, právny štát na Slovensku a colný kódex EÚ

Návrh má Komisia predložiť v treťom štvrťroku 2022. Cieľom otvorenej verejnej konzultácie je získať od občanov (najmä novinárov), médií (súkromných aj verejnoprávnych), akademickej obce, občianskej spoločnosti, verejných orgánov, podnikov a všetkých zainteresovaných strán názory, podklady a údaje, ktoré Komisii pomôžu pri tvorbe týchto nových pravidiel. Vyjadriť sa možno do 21. marca 2022 na portáli „Vyjadrite svoj názor“.

Súvislosti

V súlade s pracovným programom Komisie na rok 2022 je prijatie európskeho aktu o slobode médií naplánované na tretí štvrťrok 2022. Vychádzať bude z revidovanej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, v ktorej sa stanovujú pravidlá nezávislosti regulačných orgánov v oblasti médií, podporuje sa transparentnosť vlastníctva médií a uznáva sa, že do redakčných rozhodnutí by sa nemalo zasahovať. Iniciatíva sa zameria na odstránenie prekážok pri zriaďovaní a prevádzke mediálnych služieb a na tvorbu spoločného rámca pre rozvoj vnútorného mediálneho trhu s cieľom chrániť slobodu a pluralitu médií. Bude v súlade so snahami EÚ v oblasti presadzovania demokratickej účasti, boja proti dezinformáciám a podpory slobody a plurality médií v zmysle akčného plánu pre európsku demokraciu. Doplní najmä nedávno prijaté odporúčanie k ochrane, bezpečnosti a posilneniu postavenia novinárov, navrhovaný balík predpisov o digitálnych službách a pripravovanú iniciatívu na ochranu novinárov a obhajcov práv pred zneužívaním súdnych sporov (SLAPP). Európsky akt o slobode médií bude sprevádzať aj opatrenia na podporu životaschopnosti, odolnosti a digitálnej transformácie mediálneho sektora v rámci akčného plánu pre médiá a audiovizuálny sektor.

O mam

Odporúčame pozrieť

Verejná konzultácia: ex post hodnotenie Európskeho sociálneho fondu a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých

Verejná konzultácia, v ktorej sa spätne hodnotí Európsky sociálny fond (ESF) za obdobie 2014 – …

Consent choices