azyl
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Agentúra pre azyl začala svoju činnosť, má posilnený mandát

V stredu začala svoju činnosť Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA). S posilneným mandátom stavia na výsledkoch jej predchodcu, Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO), a má pomôcť zabezpečiť rýchle a spravodlivé rozhodnutia o azyle, ako aj zbližovanie prijímania noriem v celej Európskej únii (EÚ) za účelom dosiahnutia väčšej jednotnosti v rozhodovaní a zosúladenia medzi azylovými systémami členských štátov.

Mandát EUAA má prispieť k efektívnejším azylovým systémom prostredníctvom väčšej operačnej a technickej podpory pre členské štáty, jednotnému a vysokokvalitnému rozhodovaniu prostredníctvom vypracovania operačných noriem, usmernení a osvedčených postupov na vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti azylu či väčšej konvergencii v miere uznávania prostredníctvom usmernení rozvojových krajín o krajinách pôvodu, ktoré by členské štáty mali zohľadniť pri posudzovaní žiadostí o azyl. Agentúra by mala aj lepšie monitorovať prevádzkové a technické uplatňovanie azylového práva EÚ a mať mandát na budovanie kapacít v krajinách mimo eurobloku na zlepšenie azylových a prijímacích systémov a na podporu európskych schém v spolupráci s agentúrami OSN.

EUAA tiež zastreší rezervu 500 odborníkov vrátane osôb zaoberajúcich sa prípadmi, tlmočníkov alebo prijímacích špecialistov, ktorých na žiadosť členských štátov rýchlo nasadia ako súčasť podporných azylových tímov. Rezerva tiež bude poskytovať efektívnejšiu podporu vnútroštátnym azylovým systémom, ktoré čelia vysokému počtu prípadov. Experti agentúry budú mať mandát pripraviť celé administratívne azylové konanie na rozhodnutie vnútroštátnych orgánov a ponúknuť pomoc vo fáze odvolania.

Viac..  I. Štefanec: Ochrana detí pred zneužívaním musí byť vždy na prvom mieste

Nezávislý predstaviteľ pre základné práva a nový mechanizmus podávania sťažností zase zabezpečia ochranu práv žiadateľov o azyl. Agentúra tento rok dostane z eurofondov 172 miliónov eur. Na podporu azylových a prijímacích orgánov spustí osem operácií s takmer 2 000 pracovníkmi, a to v Belgicku, na Cypre, v Grécku, Taliansku, Lotyšsku, Litve, na Malte a v Španielsku.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

EK predstavuje osvedčené postupy na zlepšenie spolupráce členov EÚ pri azylových postupoch

Komisia predstavila súbor osvedčených postupov na zabezpečenie účinnosti dublinského nariadenia III, ktoré predsedníčka von der Leyenová oznámila v …

Consent choices