mimoriadnaspráva

AKTUALITA: Súdny dvor EÚ zamietol žaloby Maďarska a Poľska proti režimu podmienenosti ochrany rozpočtu Únie

Luxemburg – Súdny dvor Európskej únie, zamietol žaloby podané Maďarskom a Poľskom proti mechanizmu, ktorý podmieňuje príjem financií z rozpočtu Únie rešpektovaním zo strany členských štátov za princípy právneho štátu.

Správu budeme aktualizovať

„ECJ zamieta žaloby podané Maďarskom a Poľskom proti mechanizmu podmienenosti Európskeho rozpočtu o dodržiavaní právneho štátu členskými štátmi,“ uvádza na Twitteri Súdny dvor EÚ.

Parlament a Rada prijali 16. decembra 2020 nariadenie, ktorým sa ustanovuje všeobecný režim podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie v prípade porušenia zásad právneho štátu v členskom štáte. Na dosiahnutie tohto cieľa nariadenie umožňuje Rade na návrh Komisie prijať ochranné opatrenia, ako je pozastavenie platieb z rozpočtu Únie alebo pozastavenie schvaľovania jedného alebo viacerých programov. zaplatené z tohto rozpočtu.

Viac..  Poľnohospodári vo viacerých krajinách EÚ protestujú proti opatreniam

O Marco Németh

Naším najmladším kolegom je Marco Németh. Je študentom osemročného gymnázia a Milestone Institute v Budapešti. Marco je autorom knihy Európa v Kocke, ktorá zjednodušene vysvetľuje fungovanie Únie, a zachytáva náš život v nej. Vo svojich článkoch prináša informácie o najaktuálnejších udalostiach z domova, zo sveta a najmä z Európskej únie.

Odporúčame pozrieť

Štáty EÚ s výnimkou Maďarska vyzvali na okamžitú humanitárnu prestávku v Gaze

Štáty Európskej únie s výnimkou Maďarska v spoločnom pondelkovom vyhlásení vyzvali na okamžitú humanitárnu prestávku …

Consent choices