stefanec
Ivan Štefanec, europoslanenc /KDH, EPP/. PHOTO: redakcia/red.

Ivan Štefanec: Dnešné hračky vedia zbierať informácie o našich deťoch

Európsky parlament prijal správu, ktorá požaduje zvýšenie bezpečnosti hračiek. Podľa europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivana Štefanca (KDH) je dôležitá nie len kontrola chemických látok v hračkách, ale aj zbieranie dát o deťoch, ak sú nové moderné hračky pripojené na internet. Ivan Štefanec, ktorý sa ochranou spotrebiteľa zaoberá dlhodobo a je zároveň digitálnym ambasádorom Ligy pre digitálny rast, upozorňuje na nové výzvy v ochrane spotrebiteľa súvisiace s digitalizáciou a novými technológiami.  

„Hračky k nám dnes bežne prichádzajú nakupovaním online a mnohé ostávajú pripojené online v čase, keď ich používajú naše deti a vnúčatá. Musíme mať záruky, že moderné technológie nebudú zneužité voči našim najdrahším,“ hovorí Ivan Štefanec.

Predložený text sa zameriava na viacero oblastí súvisiacich s bezpečnosťou hračiek predávaných v EÚ – vrátane tých, ktoré boli do Únie dovezené zo zahraničia. Venuje sa ochrane detí pred nebezpečnými chemickými látkami, novým technológiám využívaným niektorými hračkami, ako aj opatreniam na posilnenie dohľadu nad trhom.

Hračky s pripojením na internej vytvárajú nové zraniteľné miesta a prinášajú riziká v oblasti bezpečnosti, súkromia a duševného zdravia detí, uvádza sa v predloženom texte. Poslanci preto pravdepodobne vyzvú výrobcov, aby už do návrhov svojich hračiek zahrnuli bezpečnostné a ochranné mechanizmy, napríklad voči kybernetickým hrozbám. Komisiu v tejto súvislosti môže Parlament požiadať, aby zvážila riešenie týchto otázok prostredníctvom nových právnych predpisov.

Viac..  Ivan Štefanec: Vstup Ukrajiny do EÚ bude mať na Slovensko významný dopad

Online trhy by mali povinne prevziať väčšiu zodpovednosť pri zaisťovaní bezpečnosti a súladu hračiek predávaných na ich platformách, uvádza predložený text v súvislosti s elektronickým obchodom. Súčasťou tejto zodpovednosti by podľa poslancov malo byť odstraňovanie nevyhovujúcich hračiek a predchádzanie opätovnému výskytu nebezpečných hračiek na trhu.

O red

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices