jurzyca
Eugen Jurzyca, europoslanec /SaS, ECR/. PHOTO: redakcia/red.

Eugen Jurzyca o reforme digitálnych služieb: Čo je zakázané offline, bude zakázané aj online

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Akt o digitálnych službách: bezpečnejší internet vďaka regulácii platforiem

• schválenie mandátu na rokovania poslancov so zástupcami členských štátov
• opatrenia proti nelegálnym online produktom, službám a obsahu a jasné postupy ich odstraňovania
• možnosti prístupu založené na reklame bez sledovania a zákaz využívania osobných údajoch maloletých na cielenú reklamu
• právo príjemcov služieb žiadať o náhradu škody
• povinné posúdenie rizika a sprehľadnenie algoritmov na boj proti škodlivému obsahu a dezinformáciám

Európsky parlament schválil súbor opatrení zameraných proti nelegálnemu online obsahu, ktoré posilňujú zodpovednosť platforiem za ich algoritmy a zlepšujú moderovanie obsahu. Text schválený v pléne pomerom hlasov 530 (za): 78 (proti): 80 (zdržalo sa hlasovania) sa stane mandátom Európskeho parlamentu na rokovania s francúzskym predsedníctvom Rady (ministrov) EÚ o konečnom znení novej legislatívy.

Poslankyňa Christel Schaldemose (S&D, DK), ktorá ako spravodajkyňa povedie rokovací tím Parlamentu, po hlasovaní vyhlásila: „Dnešné hlasovanie je dôkazom, že poslanci aj občania EÚ chcú ambiciózne digitálne nariadenie, ktoré zodpovedá výzvam budúcnosti. Za dvadsať rokov, ktoré uplynuli, odkedy sme prijali smernicu o elektronickom obchode, sa toho veľa zmenilo. Online platformy sa stávajú čoraz dôležitejšími v našom každodennom živote a prinášajú nové príležitosti, ale aj nové riziká. Je našou povinnosťou zabezpečiť, aby to, čo je nezákonné offline, bolo nezákonné aj online. Musíme zaistiť zavedenie digitálnych pravidiel, ktoré budú prospešné pre spotrebiteľov a občanov. Teraz môžeme začať rokovať s Radou a verím, že budeme v tejto veci úspešní.“

Odstránenie nelegálneho obsahu a predchádzanie šíreniu dezinformácií

Návrh aktu o digitálnych službách (DSA) jasne vymedzuje povinnosti a zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, najmä online platforiem, ako sú sociálne médiá či online trhy.

Viac..  Eugen Jurzyca: Prvé návrhy normy Euro 7 boli príliš ambiciózne

Zavádza tiež takzvané mechanizmy oznamovania nezákonného obsahu a prijímania opatrení, stanovuje však aj záruky v súvislosti s odstraňovaním nelegálnych online produktov, služieb alebo obsahu. Poskytovatelia hostingových služieb by mali na takéto oznámenia reagovať bez zbytočného odkladu a zohľadniť pritom druh oznamovaného nezákonného obsahu a nevyhnutnosť prijať opatrenie. Poslanci do návrhu zahrnuli aj silnejšie záruky, ktoré majú zabezpečiť, aby sa oznámenia nespracúvali diskriminačne či svojvoľne a aby sa pritom rešpektovali základné práva vrátane slobody prejavu.

Online trhy by podľa poslancov mali zaručiť, že na nich spotrebitelia budú môcť nakúpiť bezpečné online produkty. Zároveň sa v súlade so zásadou „poznaj svojho klienta“ posilňuje možnosť vysledovateľnosti obchodníka.

Ďalšie povinnosti veľmi veľkých platforiem

Na veľmi veľké online platformy (tzv. VLOPs) sa budú z dôvodu výrazného rizika v oblasti šírenia nezákonného a škodlivého obsahu vzťahovať osobitné povinnosti. Akt o digitálnych službách má pomáhať v boji proti škodlivému (no nie nevyhnutne nezákonnému) obsahu a šíreniu dezinformácií, a to ustanoveniami o povinných posúdeniach rizika, opatreniach na zmiernenie rizika, nezávislých auditoch a transparentnosti tzv. odporúčacích systémov (algoritmov, ktoré určujú, čo používatelia vidia).

O red

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca o bilancovaní mandátu: Covid pasy – prečo to bol “Meisterstück” EÚ

Zavedenie COVID certifikátov uľahčilo pohyb po EÚ. Často sú podobné projekty spojené so vznikom novej, …

Consent choices