energeticka unia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia predložila aktualizované hĺbkové preskúmanie strategických závislostí Európy

Komisia uverejnila druhú hĺbkovú analýzu strategických závislostí Európy. Správa sa zaoberá piatimi oblasťami – vzácne zeminy a horčík, chemické látky, solárne panely, kybernetická bezpečnosť a softvér IT – v ktorých Európa čelí strategickej závislosti od tretích krajín. Cieľom je lepšie pochopiť riziká a možnosti ich riešení.

Dnešná nadväzujúca správa o strategických závislostiach zdôrazňuje:

  • Strategické závislosti v prípade vzácnych zemínhorčíku a fotovoltických panelov vyplývajú zo silnej koncentrácie celosvetovej výroby v Číne, súčasných obmedzených možností diverzifikácie dodávok, okrem iného aj z EÚ, či substitúcie. Závislosti boli identifikované aj v prípade viacerých chemických látok, ktoré majú zásadný význam v celom rade priemyselných ekosystémov. Správa ďalej poukazuje na nedostatky v porovnaní s globálnymi konkurentmi EÚ, pokiaľ ide o kľúčové technológie, ako je kybernetická bezpečnosť a softvér IT.
  • Pokiaľ ide o odvetvie analyzované v prvom hĺbkovom preskúmaní v správe sa posudzuje súbor opatrení, ktoré boli iniciované na riešenie identifikovaných strategických závislostí. Zo správy vyplýva, že sa dosiahol významný pokrok vrátane investičných plánov prostredníctvom existujúcich priemyselných aliancií v oblasti surovín, batérií a vodíka, ako aj nedávno vytvorených aliancií v oblasti polovodičov a cloudových služieb, prijatie regulačných návrhov Komisie týkajúcich sa batérií, vodíka a polovodičov a nové medzinárodné partnerstvá, ako napríklad v oblasti surovín. Správa takisto zdôrazňuje úlohu významných projektov spoločného európskeho záujmu pri zabezpečovaní prelomových inovácií, napr. v oblasti polovodičov a cloudových služieb.

Správa vychádza z prvých analýz, na ktorých je založená aktualizovaná priemyselná stratégia z roku 2021, a zameriava sa na transformáciu Európy na zelené, digitálne, odolné a celosvetovo konkurencieschopné hospodárstvo, pričom zohľadňuje vplyv pandémie COVID-19 na jednotný trh.

Súvislosti

V máji 2021 Komisia uverejnila aktualizovanú priemyselnú stratégiu, ktorá reaguje na ponaučenia získané počas pandémie COVID-19 s cieľom podporiť oživenie hospodárstva Európy a posilniť jej otvorenú strategickú autonómiu. V samotnej aktualizovanej stratégii sa opätovne potvrdzujú priority stanovené v predchádzajúcom roku v oznámení o novej priemyselnej stratégii z marca 2020, ktoré vytyčujú cestu pre zelenú a digitálnu priemyselnú transformáciu Európy.

Viac..  M. Lexmann k medzištátnej sťažnosti SR v prípade smrti Slováka Jozefa Chovanca v Belgicku

Aktualizovanú priemyselnú stratégiu na rok 2021 sprevádzala správa analyzujúca strategické závislosti Európy. Tá obsahovala analýzu viac ako 5 000 produktov, pri ktorých sa zistilo, že 137 produktov v citlivých ekosystémoch je vo veľkej miere závislých od zahraničných dodávateľov. Správa okrem toho predstavila prvú fázu hĺbkových preskúmaní šiestich strategických oblastí, v ktorých je EÚ v pozícii závislosti. Konkrétne ide o suroviny, batérie, účinné farmaceutické látky, čistý vodík, polovodiče, ako aj cloudové a edgeové technológie.

O mam

Odporúčame pozrieť

elektrina

Nemecko požaduje od EK, aby vládam umožnila dotovať elektrinu pre priemysel

Zavedenie ceny elektriny pre priemysel musí schváliť Európska komisia (EK). Premiéri 16 nemeckých spolkových krajín …

Consent choices