Značký archívu: priemyselná stratégia

Komisia predložila aktualizované hĺbkové preskúmanie strategických závislostí Európy

energeticka unia

Komisia uverejnila druhú hĺbkovú analýzu strategických závislostí Európy. Správa sa zaoberá piatimi oblasťami – vzácne zeminy a horčík, chemické látky, solárne panely, kybernetická bezpečnosť a softvér IT – v ktorých Európa čelí strategickej závislosti od tretích krajín. Cieľom je lepšie pochopiť riziká a možnosti ich riešení. Dnešná nadväzujúca správa o strategických …

Viac ... »

Aktualizácia priemyselnej stratégie z roku 2020: Obnova Európy vďaka silnejšiemu jednotnému trhu

jednotny europsky trh

Komisia aktualizovala priemyselnú stratégiu EÚ tak, aby jej ambície v tejto oblasti plne odzrkadľovali novú realitu po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 a boli hnacím motorom pri prechode na udržateľnejšie, digitálne, odolné a globálne konkurencieschopné hospodárstvo. V aktualizovanej stratégii sa opätovne potvrdzujú priority stanovené v oznámení z marca 2020, ktoré bolo uverejnené …

Viac ... »
Consent choices