hajsel
Robert Hajšel, europoslanec /SD/. PHOTO: redakcia/red.

Robert Hajšel: Vojna na Ukrajine potvrdila, aké dôležité je pre Európu zvyšovať odolnosť a energetickú nezávislosť

Batérie: Poslanci presadzujú environmentálne a sociálne ambicióznejšie pravidlá

Európsky parlamente schválil svoj mandát na rokovania s členskými štátmi o konečnom znení nových pravidiel upravujúcich celý životný cyklus batérií od ich návrhu až po koniec životnosti. Poslanci počas stredajšej plenárnej rozpravy poukázali na zásadnú úlohu, ktorú batérie zohrávajú pri prechode k obehovému a klimaticky-neutrálnemu hospodárstvu, a teda aj pri podpore konkurencieschopnosti Európskej únie a jej strategickej autonómii. Prijatím upravenej verzie legislatívneho návrhu, ktorú plénum schválilo pomerom hlasov 584 (za): 67 (proti): 40 (zdržalo sa hlasovania), zasadili za novelizáciu príslušných právnych predpisov tak, aby zohľadňovali najnovší technologický vývoj.

„Vojna na Ukrajine potvrdila, aké dôležité je pre Európu zvyšovať odolnosť a strategickú autonómiu vo všetkých kľúčových sektoroch s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť našich priemyselných odvetví a predovšetkým znížiť našu energetickú závislosť od Ruska a iných tretích krajín. Znižovaniu uhlíkových emisií a posilňovaniu našej autonómie pomôže aj intenzívnejší vývoj a výroba batérií, pričom celkové investície do tohto sektoru aj vďaka Európskej batériovej aliancie založenej komisárom Šefčovičom, dosiahli 127 miliárd EUR, čo z Európy robí globálny hotspot batérií. Musíme ale pokračovať ďalej a uspokojenie rastúceho európskeho dopytu závisí od našej schopnosti čeliť dvom výzvam: kritickým surovinám a zručnostiam. Zabezpečenie dodávok kritických surovín ako lítium, kobalt, horčík je strategickou bezpečnostnou otázkou pre Európu. Prijímanú legislatívu potrebujeme na požadovanie prísnejších požiadaviek na udržateľnosť a výkonnosť a jasné ciele pre efektívnosť zberu a recyklácie baterkového odpadu. Je nevyhnutné zatraktívniť Európu pre rozvoj projektov udržateľných surovín a zároveň rešpektovať najvyššie environmentálne normy a chrániť verejné zdravie,“ hovorí europoslanec Robert Hajšel /SD/.

Parlament navrhuje sprísnenie požiadaviek v oblasti udržateľnosti, výkonnosti a označovania batérií. Poslanci presadzujú zavedenie novej kategórie batérií – takzvané batérie pre ľahké dopravné prostriedky (LMT), akými sú elektrické kolobežky a bicykle. Zasadzujú sa tiež za nové pravidlá týkajúce sa vyhlásenia o uhlíkovej stope a zodpovedajúceho štítku. Do roku 2024 by podľa poslancov mali byť všetky prenosné batérie v spotrebičoch, akými sú inteligentné mobilné telefóny a ľahké dopravné prostriedky, navrhnuté tak, aby ich spotrebitelia alebo nezávislí operátori dokázali ľahko a bezpečne vybrať a vymeniť.

Viac..  Poľsko reaguje na kroky Ukrajiny, zastavilo pre ňu dodávky zbraní

Odvetvie batérií by na základe schváleného textu malo zaistiť, že celý dodávateľský reťazec bude plne dodržiavať ľudské práva a pravidlá náležitej starostlivosti, a teda sa vysporiada s rizikami v oblasti získavania, spracúvania a obchodovania so surovinami, ktoré sa často nachádzajú len na území niekoľkých krajín.

Parlament zadefinoval aj minimálnu úroveň zhodnocovania kobaltu, olova, lítia a niklu z použitých batérií pre ich opätovné využitie v nových batériách. Nastavil tiež ambicióznejšie ciele zberu prenosných batérií.

Európska komisia predstavila v decembri 2020 návrh nariadenia o batériách a použitých batériách. Cieľom nových opatrení je posilniť fungovanie vnútorného trhu, podporiť obehové hospodárstvo a znížiť negatívny environmentálny a sociálny vplyv batérií v každej fáze ich životného cyklu. Táto iniciatíva je úzko spätá s Európskou zelenou dohodou, Akčným plánom pre obehové hospodárstvo a Novou priemyselnou stratégiou.

O red

Odporúčame pozrieť

Robert Hajšel: Mali by sme podporovať vývoz ukrajinského obilia do štátov severnej Afriky, nie do EÚ

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices