Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO: redakcia/red.

Konferencia o budúcnosti Európy: prvé návrhy na plenárnom zasadnutí

Plénum Konferencie o budúcnosti Európy sa stretne v dňoch 25. a 26. marca, aby prediskutovalo predbežné návrhy. Počas zasadnutia sa stretnú aj pracovné skupiny.

Plenárne zasadnutie Konferencie o budúcnosti Európy bude po prvýkrát diskutovať o predbežných návrhoch, ktoré vzišli z diskusií deviatich pracovných skupín. Tieto prvé návrhy zoradené podľa tém sú založené na odporúčaniach európskych občianskych panelov, vnútroštátnych panelov a nápadov zhromaždených na viacjazyčnej digitálnej platforme, ako aj na diskusiách, ktoré prebehli počas plenárnych zasadnutí Konferencie či stretnutí pracovných skupín.

Kedy? V piatok 25. marca a v sobotu 26. marca (vrátane prípravných schôdzí, pracovných skupín a zasadnutí politických skupín)

Kde? V Európskom parlamente v Štrasburgu s osobne aj virtuálne prítomnými účastníkmi.

Plénum Konferencie o budúcnosti Európy sa zhodne na návrhoch, ktoré predloží Výkonnej rade. Tá transparentne a v úzkej spolupráci s plenárnym zhromaždením vypracuje správu. Podrobnejšie informácie o zložení, cieľoch a práci pléna Konferencie a všetky relevantné dokumenty vrátane programu plenárneho zasadnutia sú k dispozícii tu. Záverečnú správu z platformy vychádzajúcu z príspevkov občanov vyzbieraných do 20. februára, ktorá bude zohľadnená pri vypracúvaní plenárnych návrhov, nájdete tu.

Súvislosti

V každej zo štyroch európskych panelových diskusií občanov sa stretlo približne 200 Európanov rôznych vekových skupín a z rôznych prostredí zo všetkých členských štátov, aby prediskutovali a prijali odporúčania týkajúce sa výziev, ktorým Európa čelí v súčasnosti a ktorým bude pravdepodobne čeliť v budúcnosti. Odporúčania jednotlivých panelov pre plénum Konferencie sú k dispozícii na samostatnej webovej stránke. Osemdesiat občanov (dvadsať za každý panel) predstavilo a diskutovalo o týchto odporúčaniach s ďalšími členmi pléna počas plenárnych zasadnutí v januári a marci 2022. Títo občania sa budú na Konferencii zúčastňovať až do jej konca.

Viac..  D. Šuica: Presadzovanie práv detí - prísľub ochrany, rešpektu a posilnenia postavenia

Občania môžu naďalej prispievať na digitálnu platformu a pokračovať tak v diskusiách v online prostredí. Príspevky zaslané po 20. februári budú zahrnuté do záverečnej správy po 9. máji.

O red

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Budúcnosť EÚ: návrhy Parlamentu na zmenu zmlúv

V nadväznosti na Konferenciu o budúcnosti Európy a v reakcii na bezprecedentné výzvy a viacnásobné …

Consent choices