energeticka unia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Politika súdržnosti EÚ: Komisia schválila prvé programy spolupráce Interreg

Komisia schválila prvé programy Interreg na programové obdobie 2021 – 2027. Ide o tri programy európskej územnej spolupráce s investíciou v hodnote viac ako 481 miliónov eur. Schválené boli programy Interreg Central Europe (Stredná Európa), Interreg Rakúsko – Nemecko (Bavorsko) a Interreg Nemecko (Bavorsko) – Česko. Rozpočet bude pridelený v súlade s prioritami EÚ zameranými na dosiahnutie inteligentnej, zelenej a inkluzívnej Európy.

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti uviedla: „Teším sa, že prvé programy Interreg na obdobie rokov 2021 – 2027 sú už prijaté. Spolupráca je ústredným prvkom európskeho projektu a vďaka programom Interreg sa táto myšlienka premieta do konkrétnych činov. Programy Interreg sú znázornením podstaty a sily integrácie EÚ. Podporujú úzku spoluprácu v pohraničných regiónoch a naprieč členskými štátmi, a tak pomáhajú občanom, ktorí v týchto regiónoch žijú, spoločne čeliť výzvam, ktoré by inak museli riešiť sami.

Informácie o schválených programoch Interreg

  • Na program Interreg Central Europe bude vyčlenených celkovo 280,7 milióna eur. Polovica tohto rozpočtu je určená na zelené investície, ako je zvyšovanie energetickej efektívnosti, adaptácia na zmenu klímy alebo ekologizácia mestskej mobility, zatiaľ čo takmer jedna tretina podporí konkurencieschopnosť a inovačné kapacity v strednej Európe. Program sa zameria aj na zlepšenie dopravných spojení vidieckych a okrajových regiónov a zlepší riadenie integrovaného územného rozvoja.
  • Celkové rozpočtové prostriedky pridelené na program Interreg Rakúsko – Nemecko (Bavorsko) budú predstavovať 76,9 milióna eur a program bude zameraný na päť prioritných oblastí: nadčasové hospodárstvo, odolné životné prostredie, udržateľný cestovný ruch, integrovaný regionálny rozvoj a cezhraničné riadenie. Takmer tretina jeho rozpočtu sa použije na rozvoj výskumných a inovačných kapacít a viac ako pätina sa investuje do opatrení súvisiacich s klímou.
  • Na program Interreg Nemecko (Bavorsko) – Česko pôjde123,8 milióna eur. Takmer tretina jeho rozpočtu bude venovaná podpore kultúry a udržateľného cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji, sociálnemu začleneniu a sociálnym inováciám. Ďalšie investície budú prioritne zamerané na ochranu a zachovanie prírody, biologickej diverzity a zelenej infraštruktúry, ako aj na zlepšenie rovnakého prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania.
Viac..  Finančná dohoda s EK pridáva Slovensku ďalšie milióny k Plánu obnovy a odolnosti SR

Ďalšie kroky

Všetky zainteresované strany na týchto územiach sa vyzývajú, aby pozorne sledovali výzvy na predkladanie projektov, ktoré budú zverejnené na webových sídlach jednotlivých programov.

Súvislosti

V strednej Európe odjakživa panovali ekonomické rozdiely. Program Interreg má osobitné predpoklady na to, aby dokázal jej regióny a ľudí zbližovať. Prispeje k lepšiemu rozvoju daných regiónov a zároveň podporí zelenú a digitálnu transformáciu EÚ.

Na šiestu generáciu programu Interreg v programovom období 2021 – 2027 je vyčlenený celkový rozpočet vo výške takmer 10 miliárd eur. Program Interreg je postavený na štyroch pilieroch: cezhraničný (Interreg A), nadnárodný (Interreg B), medziregionálny (Interreg C) a integrácia najvzdialenejších regiónov do ich susedného prostredia (Interreg D).

O mam

Odporúčame pozrieť

Slovensko

Na ochranu prírody, zdravotnú starostlivosť, rozvoj kultúry a cestovný ruch pôjde z programu Interreg NEXT viac ako 44 miliónov eur

Záleží nám na dobrých vzťahoch s našimi susedmi, tvrdí rezort investícií. Z programu cezhraničnej spolupráce …

Consent choices