Značký archívu: interreg

Na ochranu prírody, zdravotnú starostlivosť, rozvoj kultúry a cestovný ruch pôjde z programu Interreg NEXT viac ako 44 miliónov eur

Slovensko

Záleží nám na dobrých vzťahoch s našimi susedmi, tvrdí rezort investícií. Z programu cezhraničnej spolupráce Interreg NEXT vyhlásia už čoskoro prvú výzvu. Viac ako 44 miliónov eur pôjde na ochranu životného prostredia, kultúru, cestovný ruch či zdravotnú starostlivosť. Podporia sa aj projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v slovensko-ukrajinskom pohraničí.  „Program …

Viac ... »

Milión z programu Interreg na rozvoj turizmu, ochranu prírody a pamiatok v pohraničí s Českom

priroda

Na záchrane a obnove kultúrneho dedičstva v pohraničí nám záleží. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-CZ vyhlásilo výzvu určenú pre slovensko-český pohraničný región v celkovej výške milión eur. „Dobré vzťahy so susedmi sú základom stability, prosperity a mieru v Európe. Práve na podporu …

Viac ... »

V. Remišová: Z eurofondov rozvíjame dobré vzťahy so susedmi

Európska komisia schválila posledný z programov cezhraničnej spolupráce, Interreg Slovensko – Rakúsko. Z jeho celkového rozpočtu viac ako 69 miliónov eur podporíme projekty, ktoré zvýšia kvalitu života ľudí v pohraničí, pomôžu rozvíjať cestovný ruch a zlepšia susedskú spoluprácu. „Dobré vzťahy so susedmi sú najmä v časoch kríz, ktorým čelíme, kľúčovým predpokladom …

Viac ... »

Na projekty cezhraničnej spolupráce s Maďarskom pôjde z programu Interreg 161 miliónov eur

Dobré vzťahy a spolupráca so susedmi sú pre Slovensko prioritou. Európska komisia schválila ďalší program cezhraničnej spolupráce na nové programové obdobie. Z rozpočtu programu Interreg Maďarsko – Slovensko vo výške 161 miliónov eur podporíme projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v pohraničí a zlepšia susedskú spoluprácu medzi ľuďmi na oboch stranách hranice. …

Viac ... »

Program Interreg Stredná Európa 2021 – 2027 má rozpočet 280 miliónov eur

Program nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2021 až 2027 má celkový rozpočet v objeme 280,8 milióna eur. Zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja je na projekty cezhraničnej spolupráce v stredoeurópskom regióne vyčlenených 224,6 milióna eur a národné prostriedky deviatich krajín, vrátane Slovenska, zapojených do tohto programu predstavujú spolu vyše 56 …

Viac ... »

Eurofondy: Na lepší život v regiónoch a spoluprácu so susednými krajinami pôjde 568 miliónov

Ďalšie programy cezhraničnej spolupráce dostali zelenú. Vláda dnes schválila štyri eurofondové programy spolupráce so susednými krajinami. Ide o Interreg Slovensko-Česko, Slovensko-Rakúsko, Maďarsko-Slovensko a program NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina. Program spolupráce s Poľskom bol schválený už pred týždňom. Z rozpočtov jednotlivých programov v celkovej výške viac ako 568 miliónov eur sa budú financovať projekty, ktoré zvýšia …

Viac ... »

Politika súdržnosti EÚ: Komisia schválila prvé programy spolupráce Interreg

energeticka unia

Komisia schválila prvé programy Interreg na programové obdobie 2021 – 2027. Ide o tri programy európskej územnej spolupráce s investíciou v hodnote viac ako 481 miliónov eur. Schválené boli programy Interreg Central Europe (Stredná Európa), Interreg Rakúsko – Nemecko (Bavorsko) a Interreg Nemecko (Bavorsko) – Česko. Rozpočet bude pridelený v súlade …

Viac ... »

Europoslanci schválili ekologickejšie fondy na podporu regionálneho rozvoja a spolupráce

europsky parlament

Európsky parlament v stredu schválil pravidlá fungovania troch fondov zameraných na posilnenie hospodárskej, sociálnej a teritoriálnej súdržnosti EÚ v celkovej hodnote 243 miliárd eur. Balík opatrení v oblasti politiky súdržnosti sa skladá z cieľa Európska územná spolupráca (Interreg), Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu (EFRR-KF), ako aj z nariadenia …

Viac ... »

V. Remišová: Rozvoj turizmu v prihraničných regiónoch s Českom dostane viac ako 1,8 milióna eur

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  vyhlásilo výzvu, ktorá podporí rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva a prinesie návštevníkom prihraničných oblastí Slovenska i Česka kvalitnejší turizmus. V rámci výzvy je možné získať na jeden projekt nenávratný finančný príspevok vo výške minimálne 200 000 eur a to do 15. októbra 2021. “Prihraničné regióny majú veľký …

Viac ... »

Takmer 104 tisíc eur z projektu Interreg na podporu cyklodopravy a cykloturistiky

cyklisti

Zdroje z medzinárodného projektu Interreg vo výške 103 978,80 eur a k tomu spolufinancovanie za 18 349,20 eur chce MDV SR použiť na rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Dunajskej oblasti. Peniaze sú určené na tvorbu akčného plánu zlepšenia existujúcej siete cyklotrás, na rozvoj cyklistických politík na národnej a nadnárodnej úrovni, či zvyšovanie povedomia príslušných zainteresovaných aktérov o potrebách cyklistov. To sú nevyhnutné predpoklady na …

Viac ... »

Na podporu on-line výučbu v cezhraničnom regióne SK – CZ pôjde 2,9 milióna eur

skola, vzdelavanie

Školy potrebujú v súčasných podmienkach on-line výučby výraznejšiu podporu. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie preto v rámci programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ vyhlasuje výzvu určenú pre slovensko – český pohraničný región. Zo zdrojov EÚ je na výzvu vyčlenených 2,9 milióna €. „Dnes, keď sa výučba a mnoho ďalších aktivít z dôvodu pandémie presunula do …

Viac ... »

EÚ investuje 90 miliónov EUR do regiónv na česko-slovenskom pohraničí

Európska komisia prijala nový program regionálnej spolupráce („Interreg“) medzi Slovenskom a Českou republikou v hodnote viac ako 90 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Hlavný dôraz sa bude klásť na cezhraničné iniciatívy zamerané na podporu inovácií MSP, posilnenie výskumu a ochranu životného prostredia. Spolu s financovaním zo štátnych …

Viac ... »

EÚ investuje vyše 154 miliónov EUR na riešenie problémov v Poľsku a na Slovensku

Európska komisia schválila nový medziregionálny program „Interreg“ pre Slovensko a Poľsko, ktorý sa bude financovať z regionálnych investičných prostriedkov EÚ. Jeho cieľom je riešiť cezhraničné problémy – najmä v doprave, vo vzdelávaní a v životnom prostredí. Týka sa 11 pohraničných regiónov v Poľsku a na Slovensku a jeho objem je vyše …

Viac ... »

EÚ vyčlenila pre cezhraničné regióny 6,6 miliárd EUR

Európska územná spolupráca je kľúčovým cieľom regionálnej politiky EÚ. Európske regióny a mestá sú vyzvané, aby prostredníctvom spoločných programov, projektov a sietí spolupracovali a vymieňali si vedomosti a skúsenosti. Medzi hlavné typy programov spolupráce patria: programy cezhraničnej spolupráce pozdĺž vnútorných hraníc EÚ. programy nadnárodnej spolupráce zahŕňajú väčšie oblasti spolupráce, napr. prostredníctvom …

Viac ... »
Consent choices