dochodok
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt: platí nariadenie o dobrovoľnom systéme sporenia

Od minulého týždňa sa začalo uplatňovať nariadenie o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP), ktoré bolo prijaté v roku 2019. Bude oporou pre nový dobrovoľný celoeurópsky systém sporenia na odchod do dôchodku, ktorý bude môcť ponúkať široká škála finančných inštitúcií v celej EÚ. Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, označovaný aj skratkou PEPP, je nosným prvkom akčného plánu Komisie na posilnenie únie kapitálových trhov. Bude k dispozícii ako doplnok k verejným a zamestnaneckým dôchodkovým systémom popri existujúcich vnútroštátnych súkromných dôchodkových systémoch.

Tento produkt ponúkne sporiteľom na dôchodok väčší výber, výhody plynúce z intenzívnejšej hospodárskej súťaže, väčšiu transparentnosť a flexibilitu pri voľbe jednotlivých možností produktu. Poskytovatelia PEPP budú mať prospech zo skutočného jednotného trhu s PEPP a z uľahčenej cezhraničnej distribúcie, čo im umožní združovať aktíva a povedie k úsporám z rozsahu. PEPP zároveň pomôže nasmerovať úspory na kapitálové trhy a bude prínosom pre investície a rast v EÚ.

Komisárka zodpovedná za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Mairead McGuinnessová v tejto súvislosti uviedla: „Vďaka tomuto novému rámcu pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt sa ľuďom otvorí viac možností, ako si sporiť na dôchodok, a budú sa pritom môcť spoľahnúť na silnú ochranu spotrebiteľa. Tento produkt je doplnkom k verejným dôchodkom, a tak uspokojuje potreby dnešnej mladšej generácie a umožňuje ľuďom lepšie plánovať a pripravovať sa na budúcnosť. Poskytovatelia osobných dôchodkov môžu oddnes poskytovať celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v celej EÚ len s jedinou registráciou. Nasmerovaním úspor do dlhodobých investícií tento produkt pomôže podporiť rast v EÚ.“

Súvislosti

Viac..  Dodávky ruského plynu do Európy klesli v prvej polovici novembra o takmer 7 %

Návrh týkajúci sa celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, ktorý Komisia predložila v júni 2017, je súčasťou jej akčného plánu na posilnenie únie kapitálových trhov. Nariadenie o PEPP bolo schválené a prijaté 25. júla 2019. Má prispieť k budovaniu vnútorného trhu s osobnými dôchodkami, rozšíriť možnosti poskytovateľov ponúkať osobné dôchodkové produkty cezhranične a poskytnúť spotrebiteľom konkurencieschopnú alternatívu sporenia na dôchodok.

O mam

Odporúčame pozrieť

dochodok

Dôchodcovia s bydliskom mimo EÚ musia preukázať žitie k 15. októbru

Dôchodcovia s bydliskom mimo Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo Švajčiarskej konfederácie a Spojeného …

Consent choices