Europarlament podporil striktnejšie pravidlá napĺňania zásobníkov plynu pred zimou

Europarlament podporil plán na urýchlené dopĺňanie strategických zásob plynu, ktorého cieľom je zaistiť domácnostiam a podnikom dostatok plynu pred ďalšou vykurovacou sezónou.

Text nariadenia, ktorý Európsky parlament schválil v zrýchlenom legislatívnom konaní – prostredníctvom takzvaného naliehavého postupu, bude čoskoro predmetom rokovaní poslancov s ministrami členských štátov. Parlament presadzuje, aby boli do 1. novembra 2022 zásobníky plynu povinne naplnené na minimálne 80% a následne každý rok v rovnakom období aspoň na 90%. Cieľom tohto opatrenia je zaistiť bezpečnosť dodávok a ochrániť Európanov pred možným nedostatkom plynu.

Prevádzkovatelia zásobníkov by na základe schváleného textu mali povinne podstúpiť nový proces certifikácie, aby sa predišlo rizikám spojeným s možným vonkajším zasahovaním. V prípade zamietnutia certifikácie by sa prevádzkovatelia mali vzdať vlastníctva alebo kontroly nad zásobníkmi. Prevádzkovatelia by tiež nemali mať právo rozhodovať o zatvorení zásobníka bez súhlasu národného regulátora. Nové nariadenie tiež s cieľom urýchliť opätovné napĺňanie zásobníkov prináša stimuly pre energetické spoločnosti vo forme zľavy na prepravné tarify zo zásobníka alebo do zásobníka.

Vyhlásenie spravodajcu

„Tento kľúčový legislatívny návrh nie je iba o nových a veľmi potrebných právnych ustanoveniach – je v prvom rade o zaistení dodávok plynu na nasledujúcu zimu,“ vyhlásil spravodajca a vedúci parlamentného vyjednávacieho tímu Jerzy Buzek (EPP, PL).

„Práve to dnes naši občania – domácnosti, malé a stredné podniky a priemysel – očakávajú od Európskej únie. Musíme tieto očakávania naplniť a sme pripravení okamžite začať vyjednávania [o finálnom znení novej legislatívy s Radou (ministrov) EÚ]. Verím, že Rada má rovnaký prístup,“ dodal poslanec Buzek.

Viac..  Týždeň v EP: Inflácia, bezpečnosť na cestách, údaje pacientov, aj podpora hudobníkov

Ďalší postup

Parlament schválil legislatívny návrh pomerom hlasov 516 (za): 25 (proti): 15 (zdržalo sa hlasovania). Poslanci zároveň rozhodli o vrátení nariadenia gestorskému výboru za účelom začatia rokovaní s Radou (ministrov) EÚ o finálnom znení nových predpisov. Rokovania môžu začať ihneď po schválení vyjednávacieho mandátu Rady.

Súvislosti

Európska komisia predložila legislatívny návrh sprísňujúci pravidlá týkajúce sa napĺňania zásobníkov plynu dňa 23. marca – išlo o reakciu na ruskú agresiu na Ukrajine. Výbor EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) požiadal, aby bol návrh prerokovaný v zrýchlenom legislatívnom konaní – prostredníctvom takzvaného naliehavého postupu (článok 163 Rokovacieho poriadku EP). Parlament v utorok tento návrh výboru ITRE podporil. Lídri EÚ sa na samite vo Versailles zhodli na potrebe prijatia opatrení na posilnenie energetickej nezávislosti Únie. Hlavy štátov a vlád EÚ na samite v dňoch 24. a 25. marca návrh Európskej komisie zameraný na posilnenie bezpečnosti dodávok plynu privítali.

O mam

Odporúčame pozrieť

Dodávky ruského plynu do Európy klesli v prvej polovici novembra o takmer 7 %

Denné dodávky plynu do Európy od ruského plynárenského koncernu Gazprom klesli za prvú polovicu novembra …

Consent choices