Slovensko
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Čerpanie prostriedkov EÚ dosiahlo takmer 8,5 miliardy eur, je to viac ako polovica z alokácie

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 k 31. marcu tohto roka 8,434 mld. eur, teda 50,64 % z celkovej aktuálnej alokácie 16,654 mld. eur. Využívanie európskych prostriedkov vo všetkých jedenástich programoch, vrátane Programu rozvoja vidieka, oproti koncu minulého roka vzrástlo takmer o 155 mil. eur, resp. o 1,9 % a miera čerpania o 1 percentuálny bod.

Za dva roky súčasnej vládnej koalície, od konca marca 2020, sa čerpanie zdrojov EÚ zvýšilo o viac ako 3,5 mld. eur, čiže skoro o 72 %, a podiel o 19 percentuálnych bodov. Vyplýva to z údajov o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Európske financie z programového obdobia 2014 až 2020 treba dočerpať do konca budúceho roka. Spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu vrámci čerpania koncom marca predstavovalo 1,581 mld. eur, čo je 52,41 % z alokácie 3,016 mld. eur. Kontrahovanie prostriedkov EÚ dosiahlo objem 14,91 mld. eur, teda 89,53 % z celkovej sumy. V prípade domáceho spolufinancovania to bolo 2,646 mld. eur, čo je 87,72 %. Platné výzvy a vyzvania na európske financie mali objem 22,416 mld. eur, čiže 134,91 % z rozpočtu.

Viac..  EK schválila slovenské opatrenia na podporu zamestnateľnosti po zatvorení uhoľných baní

Nadpriemernú úroveň využívania európskych prostriedkov malo ku koncu marca šesť programov – Technická pomoc 85,11 %, Interact III 74,26 %, Ľudské zdroje 64,84 %, Efektívna verejná správa skoro 58,57 %, Program rozvoja vidieka 51,63 % a Kvalita životného prostredia 50,74 %. Najväčší program Integrovaná infraštruktúra, ktorý má alokované zdroje EÚ za vyše 6 mld. eur, vyčerpal cez 45 % a je ôsmy.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Slovensko

Zo starých eurofondov zostáva Slovensku vyčerpať viac ako tri miliardy eur

Slovensko využilo z eurofondov v programovom období 2014 až 2020 k 30. septembru tohto roka …

Consent choices