vesmir
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Pridruženie sa k Európskej vesmírnej agentúre otvorí slovenským firmám jej dodávateľské reťazce

Zmluva o pridružení medzi Slovenskom a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) by slovenským firmám nasledujúcich sedem rokov umožnila priame zapojenie sa do dodávateľských reťazcov v rámci ESA. Vyplýva to z návrhu na uzavretie Zmluvy o pridružení medzi SR a ESA, ktorý predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR do medzirezortného pripomienkového konania. Ide o ambicióznejšiu a intenzívnejšiu formu spolupráce, ktorá umožňuje aj priamu spoluprácu s členskými štátmi ESA, čo doterajšia spolupráca s ESA neumožňovala. Uzavretie zmluvy na obdobie siedmich rokov predpokladá od roku 2022 naďalej ročný odhadovaný príspevok SR zhruba 4,5 milióna eur a pol milióna eur ročne na prevádzku vesmírnej kancelárie. Pre nadobudnutie platnosti zmluvy bude potrebný ešte súhlas Národnej rady SR (NR SR) a ratifikácia prezidentky SR.

Pridružené členstvo v ESA podľa ministerstva môže predstavovať príležitosti pre subdodávateľov automobilového alebo leteckého priemyslu diverzifikovať časť svojho portfólia a dodávateľské príležitosti vie využiť aj sektor software spoločností. Vplyv by mohla mať aj na rozvoj slovenských start-up a spin-off spoločností. „Celkovo možno konštatovať, že pridružené členstvo v ESA ponúka možnosti na transformáciu slovenského hospodárstva a rozvoj jeho inovačného potenciálu k oblastiam s vyššou pridanou hodnotou,“ zhodnotil rezort školstva.

Poslanci NR SR ešte koncom januára 2021 rozhodli o predĺžení platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte s ESA o 18 mesiacov. Dôvodom na predĺženie bolo, že proces prípravy medzinárodnej zmluvy o pridruženom členstve, ktorý vláda odsúhlasila 7. októbra 2020, bol časovo neuskutočniteľný do 3. februára 2021. Požiadalo preto agentúru o predĺženie platnosti tejto zmluvy až do obdobia ukončenia jednaní o pridruženom členstve. Predpoklad bol, že sa to podarí do 4. augusta 2022, teda za 18 mesiacov. Ministerstvo chcelo týmto krokom zamedziť vzniku právneho vákua bez zmluvného vzťahu s ESA.

Viac..  Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Slovensko s ESA uzavrelo v roku 2015 Zmluvu o európskom spolupracujúcom štáte. Účinnosť nadobudla 4. februára 2016 na päť rokov. Slovensko v rámci tejto dohody financovalo 39 projektov sumou viac ako 5,4 milióna eur. Projekty sa zameriavali na špičkový vesmírny výskum a prispievajú k rozvoju a diverzifikácii malých a stredných podnikov a vzniku start-upov.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

vesmir

Európska vesmírna agentúra: Prvý štart rakety Ariane 6 znova odložili

Prvý štart nosnej rakety Ariane 6 z programu Európskej vesmírnej agentúry (ESA) v utorok opätovne …

Consent choices