nicholsonova
Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa /RE/. PHOTO: redakcia/red.

Lucia Ďuriš Nicholsonová o práve na opravu: 77% občanov EÚ by si svoje pokazené výrobky dalo radšej opraviť

Súčasťou nového práva na opravu by mala byť výroba opraviteľných produktov s dlhšou životnosťou, lepšia informovanosť spotrebiteľov a rozšírená záruka, uvádza sa v uznesení Európskeho parlamentu. Pomerom hlasov 509 (za): 3 (proti): 13 (zdržalo sa hlasovania) prijal nelegislatívne uznesenie, prostredníctvom ktorého zadefinoval svoje požiadavky vo vzťahu k tohtoročnej pripravovanej iniciatíve Európskej komisie týkajúcej sa práva spotrebiteľov na opravu ich produktu.

Poslanci zdôraznili, že účinné právo na opravu by sa malo týkať rôznych aspektov životného cyklu výrobku. Zohľadňovať by sa malo pri návrhu výrobku, kľúčových etických zásadách výroby, normalizácii, informovaní spotrebiteľov – vrátane označovania opraviteľnosti a životnosti – a pri verejnom obstarávaní. Právo na opravu by podľa zákonodarcov mohlo podporiť efektívnejšie a udržateľnejšie využívanie zdrojov a dlhšie využívanie výrobkov – a prispieť tak k zníženiu množstva odpadu.

„Až 77% občanov EÚ by svoje pokazené výrobky namiesto výmeny radšej dalo opraviť a 79% si myslí, že výrobcovia by mali mať povinnosť uľahčiť opravu digitálnych zariadení alebo výmenu ich jednotlivých častí. Žiaľ, doteraz v praxi spotrebitelia volia skôr výmenu výrobku, čo môže byť spôsobené vysokými nákladmi na opravu alebo jej časovou náročnosťou. Je potrebné to zmeniť, nielen z pohľadu potreby posilnenia práv a prosperity spotrebiteľov, ale aj vzhľadom na potrebu efektívnejšieho a udržateľnejšieho využívania zdrojov ako kľúčového piliera vytvárania skutočného obehového hospodárstva. Právo na opravu, ktoré má Komisia predstaviť tento rok na jeseň, musí zabezpečiť, že opravy sa stanú systematickými, nákladovo efektívnymi a atraktívnymi riešeniami, predovšetkým pri elektronických tovaroch, ktoré sú najrýchlejšie rastúcim zdrojom odpadu v EÚ. Účinné právo na opravu by sa malo týkať aspektov celého životného cyklu výrobku, zároveň však potrebujeme nájsť riešenie, ktoré nebude mať za následok zníženie konkurencieschopnosti európskych výrobcov v medzinárodnom meradle, ale podporí inovácie a investície do udržateľných technológií, ktoré budú držať krok s potrebami spotrebiteľov a životného prostredia,“ hovorí europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová /RE/.

Trvácne a opraviteľné výrobky

Poslanci požadujú, aby sa producenti už pri navrhovaní výrobkov zamerali na ich dlhšiu životnosť, bezpečnú opraviteľnosť a odstrániteľnosť jednotlivých častí. Riadne „právo na opravu“ by podľa nich malo poskytnúť subjektom v opravárenskom priemysle a spotrebiteľom bezplatný prístup k potrebným informáciám o oprave a údržbe produktov.

Viac..  Europarlament prijal pravidlá na zníženie, opätovné použitie a recykláciu obalov

Uznesenie zdôrazňuje, že v prípade digitálnych zariadení by softvérové aktualizácie mali byť vratné a nemali by viesť k zníženiu výkonnosti zariadenia. Aktualizácie by mali byť k dispozícii počas istého minimálneho obdobia a spotrebitelia by mali byť v čase nákupu zariadenia plne informovaní o dostupnosti aktualizácií.

Praktiky, ktoré neprimerane obmedzujú právo na opravu alebo vedú k skoršiemu zastarávaniu, by sa mohli považovať za nekalé obchodné praktiky a na úrovni EÚ by mohli byť zakázané, dodáva schválený text.

Ďalšie aspekty práva na opravu

Poslanci tiež požadujú:

· stimuly pre spotrebiteľov, ktorí sa rozhodnú pre opravu namiesto výmeny výrobku, medzi ktoré by mohli patriť napríklad predĺžená záruka či povinnosť poskytnúť spotrebiteľovi počas trvania opravy náhradný výrobok;

· harmonizované pravidlá týkajúce sa informácií pre spotrebiteľov v mieste predaja, ktorých súčasťou by mali byť informácie o hodnotení opráv, odhadovanej životnosti, náhradných dieloch, opravárenských službách a dostupnosti softvérových aktualizácií;

· inteligentné prostriedky označovania ako QR kódy a digitálne pasy;

· mechanizmus spoločnej zodpovednosti výrobcu a predajcu v prípade nesúladu výrobku;

· zakotvenie požiadaviek v oblasti trvácnosti a opraviteľnosti v budúcej smernici o ekodizajne.

O red

Odporúčame pozrieť

Katarína Roth Neveďalová: Schválili sme právo na opravu, čo to znamená?

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Oprava …

Consent choices