Ilustračné PHOTO Zdroj: © European Union

COVID-19: EK vyzýva členské štáty, aby sa intenzívnejšie pripravovali na ďalšiu fázu pandémie

Komisia navrhla súbor opatrení na riadenie súčasnej fázy pandémie ochorenia COVID-19 a prípravu na ďalšiu fázu. EÚ vďaka vzájomnej spolupráci doteraz zachránila státisíce životov pomocou vakcín proti ochoreniu COVID-19, zaistila fungovanie svojho jednotného trhu, minimalizovala cestovné obmedzenia, a keď došlo k narušeniu dodávateľských reťazcov, mobilizovala kapacitu na výrobu kritických výrobkov. Aj v novej fáze pandémie, keď bude potrebné posilniť pripravenosť a reakciu, bude zásadnú úlohu zohrávať koordinácia. Komisia preto vyzýva členské štáty, aby do jesene prijali opatrenia na zabezpečenie ostražitosti a nepretržitej koordinácie, pokiaľ ide o pripravenosť a reakciu v oblasti zdravia.

Súčasný nižší počet infekcií COVID-19 poskytuje členským štátom príležitosť posilniť dohľad, systémy zdravotníctva a celkovú pripravenosť na pandémie. Komisia predovšetkým vyzýva členské štáty, aby:

·       vzhľadom na súbežné šírenie ochorenia COVID-19 a sezónnej chrípky zintenzívnili očkovanie a podávanie posilňovacích dávok,

·       zriadili integrované systémy dohľadu, ktoré už nebudú založené na identifikácii a nahlasovaní všetkých prípadov ochorenia COVID-19, ale na získavaní spoľahlivých a reprezentatívnych odhadov,

·       pokračovali v cielenom testovaní a sekvenovaní dostatočného počtu vzoriek s cieľom presne odhadnúť šírenie variantov a odhaliť nové varianty,

·       investovali do obnovy systémov zdravotnej starostlivosti a posúdili širšie dosahy pandémie na zdravie vrátane duševného zdravia a oneskorenia liečby a starostlivosti,

·       uplatňovali koordinované pravidlá EÚ na zabezpečenie voľného a bezpečného cestovania, a to v rámci EÚ a aj vo vzťahu k medzinárodným partnerom,

·       podporovali vývoj novej generácie vakcín a terapeutík,

·       intenzívnejšie spolupracovali v boji proti nepravdivým informáciám a dezinformáciám o vakcínach proti ochoreniu COVID-19,

·       naďalej prejavovali solidaritu s ostatnými krajinami sveta a zlepšovali globálne riadenie.

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ schválila vakcínu proti najnovšiemu variantu COVID-19

Európska komisia (EK) v piatok schválila upravenú vakcínu Comirnaty XBB.1.5 proti ochoreniu COVID-19. Tretia úprava …

Consent choices