transport zvierat
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Za svet bez bitúnkov: EK rozhodla o zaregistrovaní novej iniciatívy občanov

Európska komisia rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov s názvom „End The Slaughter Age“ (Za svet bez bitúnkov). Organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby vylúčila chov hospodárskych zvierat z činností oprávnených na poľnohospodárske dotácie a začlenila etické a ekologické alternatívy, ako je bunkové poľnohospodárstvo a rastlinné bielkoviny. Žiadajú tiež o zavedenie stimulov na výrobu a predaj rastlinných výrobkov a poľnohospodárskych výrobkov z bunkovej kultúry.

Keďže táto európska iniciatíva občanov spĺňa formálne podmienky, Komisia ju považuje za právne prípustnú. V tejto fáze sa Komisia ešte nevenovala obsahu návrhu. Rozhodnutie o registrácii má právnu povahu a nemá vplyv na konečné právne a politické závery Komisie týkajúce sa tejto iniciatívy a opatrenia, ktoré má v úmysle prijať v prípade, že iniciatíva získa potrebnú podporu. Obsah iniciatívy vyjadruje len názory skupiny organizátorov a v žiadnom prípade ho nemožno považovať za vyjadrenie názorov Komisie.

Ďalšie kroky

Po dnešnej registrácii môžu organizátori v najbližších šiestich mesiacoch začať proces zbierania podpisov. Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa k nej bude musieť vyjadriť. Svoje rozhodnutie, či sa žiadosťou bude alebo nebude zaoberať, musí Komisia odôvodniť.

Viac..  Týždeň v EP: Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí v online prostredí či zabránenie znečisťovaniu morí

Súvislosti

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou ako nástroj občanov na ovplyvňovanie tvorby politík. Oficiálne je k dispozícii od apríla 2012. Podlieha týmto podmienkam prípustnosti: 1. navrhovaná iniciatíva nesmie zjavne prekračovať rámec právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu; 2. nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená ani šikanujúca; 3. ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie. Komisii bolo doposiaľ doručených 113 žiadostí o začatie európskej iniciatívy občanov, pričom 89 z nich bolo prípustných, a teda splnilo podmienky registrácie.

O mam

Odporúčame pozrieť

testovanie na zvieratach

Komisia chce urýchliť ukončenie testovania na zvieratách v reakcii na európsku iniciatívu občanov

Komisia reaguje na európsku občiansku iniciatívu (ECI) „Za kozmetické výrobky netestované na zvieratách – Prisľúbte …

Consent choices