Rómska osada na Slovensku. PHOTO: © European Union 2021 - Source : EP

EP, EK a CEB spúšťajú pilotný projekt na podporu dostupného bývania pre Rómov na Slovensku

Zástupcovia Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) spolu s miestnymi úradmi, rómskymi komunitami a organizáciami súkromného sektora spustili inovatívny pilotný projekt na podporu cenovo dostupných riešení bývania pre Rómov v Slovenskej republike.

Iniciatíva, známa ako „Housing and Empowerment for Roma“ (HERO), je financovaná Európskym parlamentom, riadená Európskou komisiou a implementovaná CEB spolu s miestnymi partnermi v Slovenskej republike, Bulharsku a Rumunsku. Cieľom projektu je otestovať inovatívny model sociálneho investovania do riešenia sociálno-ekonomického vylúčenia znevýhodnených obyvateľov, ako sú napríklad marginalizovaní Rómovia.

HERO bude podporovať medziodvetvovú spoluprácu spájajúcu orgány verejnej správy, finančné inštitúcie a sociálne organizácie, ktorá povedie k zlepšeniu miestnej správy vecí verejných a sociálno-ekonomickému posilneniu Rómov. Projekt uľahčí Rómom prístup k mikropôžičkám a školeniam v oblasti finančnej gramotnosti, stavebným zručnostiam, koučingu a mentoringu v oblasti zamestnania, od ktorých sa očakáva, že prinesú lepšie bývanie, zamestnanosť a zlepšenie životných podmienok. Prístupy sociálnej inovácie budú pôsobiť ako katalyzátor riešení v oblasti zamestnanosti a podporovať miestny rozvoj vedený miestnou komunitou.

Z Bruselu Paolo Gentiloni, Európsky komisár pre hospodárstvo povedal: „Som hrdý na to, že Európska komisia realizuje tento pilotný projekt EÚ na podporu znevýhodnených rómskych komunít v rámci svojich investičných iniciatív so širokým sociálnym dosahom. Dúfam, že projekt bude slúžiť ako model pre ďalšie národné a európske programy na podporu inklúzie a odolnosti, ako napríklad program InvestEU. Som rád, že v tomto dôležitom úsilí spolupracujeme s Európskym parlamentom a Rozvojovou bankou Rady Európy.“

Lokálni partneri pre implementáciu programu HERO na Slovensku sú Slovenská Sporiteľňa a.s. (SLSP) v spolupráci s organizáciou Projekt DOM.ov. Ich projekt bude zameraný na obce Dobšiná (okres Rožňava), Jelšava (okres Revúca), Kamenná Poruba (okres Vranov nad Topľou), Podhorany (okres Kežmarok) a Rudňany (okres Spišská Nová Ves).

„Projekt HERO, ktorý pomáha Rómom dôstojne bývať, vznikol ako spolupráca súkromného a neziskového sektora s lokálnymi samosprávami. Tvoria ho príbehy o ľuďoch, ktorí sa rozhodli urobiť niečo pre svoju lepšiu budúcnosť ako aj o expertoch na sociálnu prácu, ktorí Rómov na ceste za vlastným bývaním, lepšou životnou úrovňou a finančnou gramotnosťou sprevádzajú. Som hrdý na to, že Slovenská sporiteľňa spolu s neziskovou organizáciou Projekt Domov a ďalšími partnermi vyvinuli toto udržateľné riešenie, ktoré prispieva k tomu, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie. Našim cieľom je nielen pomáhať, ale aj povzbudiť ľudí aby verili v budúcnosť na Slovensku,“ povedal Rastislav Blažej, zodpovedný za program HERO v Slovenskej sporiteľni. Vyčlenené finančné prostriedky na implementáciu projektu HERO v Slovenskej republike predstavujú 1,02 milióna eur.

Viac..  Otvorená verejná konzultácia: Nástroj technickej podpory – hodnotenie v polovici trvania

Peter Pollák, poslanec Európskeho parlamentu: „Zlepšenie životných podmienok Rómov je kľúčom k ich úspešnému začleňovaniu do spoločnosti. Ambíciou pilotného projektu HERO je umožniť zraniteľným skupinám si financovať vlastné bývanie prostredníctvom pôžičky, ktorú budú splácať. Ide o projekt svojpomocnej výstavby, ktorý má napomôcť aj budovaniu ich zručností a uplatneniu sa na pracovnom trhu.“

Tomáš Zdechovský, poslanec Európskeho parlamentu: „Týmto projektom chceme radikálne zmeniť situáciu najchudobnejších obyvateľov Slovenska. Slušné bývanie spojené s prácou a vzdelaním je základom zmeny. Pokiaľ sa program osvedčí, rozšírime ho na celú Európu.“

Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, povedal: „HERO je o inovatívnom spôsobe podpory prístupu k bývaniu pre zraniteľné rómske komunity. Ide tiež o učenie sa a budovanie dôkazov o tom, ako fungujú cielené rozvojové opatrenia. Dúfame tiež, že pomôžeme zmeniť širšie naratívy o chudobe a ich spoločenskom postavení. Je to taktiež vysvetlené v názve projektu: HERO je o pomoci jedným z najzraniteľnejších občanov Európy stať sa strojcami a „hrdinami“ ich vlastných životov.“

Rainer Lovato, zástupca riaditeľa Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) povedal: „Projekt HERO odráža pevné odhodlanie CEB podporovať sociálnu inklúziu a zlepšovať kvalitu života Rómov v Európe. Banka sa teší na spoluprácu so všetkými projektovými partnermi a miestnymi komunitami na Slovensku a na úspešnú realizáciu projektu.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Peter Pollák: V Španielsku som si prevzal prestížnu cenu, ktorú zatiaľ žiadny Slovák nedostal. Ďakujem

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices