pas, cestovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Digitalizácia vízového režimu: Cestovanie s vízami do EÚ sa zjednodušuje

Komisia predložila návrh na digitalizáciu procesu udeľovania schengenských víz, nahradenie vízovej nálepky a zavedenie možnosti podávať žiadosti o víza online prostredníctvom európskej online vízovej platformy. V novom pakte o migrácii a azyle sa stanovuje cieľ plne digitalizovať konania o udelenie víza do roku 2025. Je to príležitosť na účinné zlepšenie procesu podávania žiadostí o víza znížením nákladov a zaťaženia členských štátov a žiadateľov a zároveň na posilnenie bezpečnosti schengenského priestoru.

Podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas povedal: „Dnes posúvame vízovú politiku EÚ do digitálneho veku. Vzhľadom na to, že niektoré členské štáty už prešli na digitálne technológie, je nevyhnutné, aby schengenský priestor napredoval jednotne. Navrhujeme plne digitalizovanú žiadosť o vízum s cieľom pomôcť cestujúcim aj členským štátom zaistiť bezproblémovejší a bezpečnejší proces podávania žiadostí.“

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová uviedla: „Moderný proces udeľovania víz má zásadný význam pre uľahčenie cestovania do EÚ na turistické a podnikateľské účely. Polovica osôb prichádzajúcich do EÚ so schengenskými vízami považuje proces podávania žiadosti o vízum za náročný, jedna tretina musí na účely podania žiadosti o vízum cestovať dlhú vzdialenosť. Je najvyšší čas, aby EÚ poskytla rýchlu, bezpečnú a webovú platformu EÚ na podávanie žiadostí o víza pre občanov 102 tretích krajín, ktorí na cestovanie do EÚ potrebujú krátkodobé víza.“

V dnešnom digitálnom veku je podávanie žiadostí o víza naďalej zdĺhavým procesom opierajúcim sa o dokumenty v papierovej forme, v rámci ktorého musia žiadatelia cestovať, aby predložili a následne si vyzdvihli svoj pas s vízom, čo vedie k akumulácii nákladov pre cestujúcich, ako aj pre členské štáty. Niekoľko členských štátov podniklo kroky na presun žiadostí o víza do online prostredia; existujú však rozdiely v rozsahu, v akom to urobili. Len niekoľko z nich ponúka možnosť platby online. Tieto konania sa takisto ukázali ako problematické počas pandémie COVID-19, keď žiadatelia už nemohli voľne prísť na konzuláty a požiadať tam o víza.

Harmonizácia a zjednotenie konaní o udelení víza v rámci schengenského priestoru pomôže zabrániť tzv. „visa shoppingu“ zo strany žiadateľov, ktorí sa môžu snažiť podať žiadosť v tej krajine schengenského priestoru, ktorá ponúka rýchlejšie spracovanie žiadostí o víza, a nie v krajine, ktorá je ich skutočnou cieľovou krajinou. Digitalizácia procesu udeľovania víz takisto zníži bezpečnostné riziká, ktoré predstavujú fyzické vízové nálepky, ktoré by mohli byť aj naďalej viac exponované, pokiaľ ide o falšovanie, podvody a krádeže. Dnešný návrh je tiež v súlade s všeobecným prístupom EÚ k podpore modernizácie a digitalizácie verejných služieb.

Vďaka digitalizácii sa uľahčí podávanie žiadostí o schengenské vízum a samotné víza budú bezpečnejšie:

  • žiadatelia o víza budú môcť požiadať o vízum online vrátane zaplatenia vízového poplatku prostredníctvom jednotnej platformy EÚ bez ohľadu na krajinu schengenského priestoru, ktorú chcú navštíviť;
  • platforma automaticky určí, ktorá krajina schengenského priestoru je zodpovedná za posúdenie žiadosti – najmä vtedy, ak má žiadateľ v úmysle navštíviť viacero krajín schengenského priestoru;
  • platforma poskytne žiadateľom aktuálne informácie o krátkodobých schengenských vízach, ako aj všetky potrebné informácie týkajúce sa požiadaviek a postupov (ako sú sprievodné doklady, vízový poplatok alebo potreba termínu na stretnutie na účely zberu biometrických identifikačných znakov);
  • osobná prítomnosť na konzulárnom úrade by bola povinná len pre žiadateľov podávajúcich žiadosť prvýkrát, a to na účely zberu biometrických identifikačných znakov, ďalej pre žiadateľov, ktorých biometrické údaje už nie sú platné, alebo pre žiadateľov s novým cestovným dokladom;
  • vízum bude obsahovať najmodernejšie bezpečnostné prvky, ktoré budú bezpečnejšie ako súčasná vízová nálepka;
  • nový systém zabezpečí, aby boli vždy chránené základné práva.
Viac..  Lepšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich v EÚ

Súvislosti

Európska komisia v roku 2018 navrhla zmeniť vízový kódex prispôsobením vízovej politiky na nové výzvy a rovnako zdôraznila, že v dlhodobejšom horizonte predstavujú budúcnosť v tejto oblasti digitálne víza. Pri revízii vízového kódexu EÚ v roku 2019 Európsky parlament a Rada uviedli zámer vypracovať spoločné riešenie, ktorým by sa umožnilo podávanie žiadostí o schengenské víza online, takže by sa v plnej miere využil nedávny právny a technologický vývoj. Pandémia COVID-19, ktorá viedla k spomaleniu udeľovania schengenských víz na celom svete, a to z dôvodu ťažkostí s prijímaním žiadateľov o víza na konzulátoch a v centrách pre podávanie žiadostí o víza, podnietila členské štáty k tomu, aby vyzvali Komisiu, aby urýchlila prácu na digitalizácii konania o udelení víza. V pakte o migrácii a azyle, ktorý Komisia navrhla v septembri 2020, sa stanovil cieľ, aby sa konanie o udelení víza do roku 2025 úplne digitalizovalo, zaviedli sa digitálne víza a možnosť podávať žiadosti o víza online.

Ďalšie kroky

O návrhu Komisie bude teraz rokovať Európsky parlament a Rada. Členské štáty budú mať potom päť rokov na prechod na spoločnú online vízovú platformu. Na základe výsledku rokovaní medzi spoluzákonodarcami by sa vývoj platformy mohol spustiť v roku 2024 a platforma by mohla začať fungovať v roku 2026. Vzhľadom na päťročné prechodné obdobie by v roku 2031 mohli byť používateľmi tejto platformy už všetky členské štáty.

O mam

Odporúčame pozrieť

pas

Členské krajiny EÚ odobrili vydávanie schengenských víz online

Členské štáty (Rada EÚ) v pondelok v Bruseli schválili nové pravidlá, ktoré umožnia požiadať o …

Consent choices