stefanec
Ivan Štefanec, europoslanec /KDH, EPP/. PHOTO: European Union 2021.

Ivan Štefanec: Zjednodušíme výrobcom záťaž a lepšie ochránime spotrebiteľov

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa schválil jednoznačnou väčšinou návrh europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivana Štefanca (KDH), ktorý sa ako spravodajca výboru venoval téme regulácie pre strojové zariadenia.

Slovenský europoslanec, ktorý pôsobí aj ako Digitálny ambasádor Ligy pre digitálny rast, vysvetlil, že ide o prispôsobenie existujúceho legislatívneho rámca aktuálnym potrebám trhu a zamedzeniu rizík, ktoré súvisia s umelou inteligenciou, či internetom vecí.  Výsledkom bude zjednodušenie administratívnej záťaže a nákladov pre podnikateľov a dlhší časový priestor pre priemysel na adaptáciu nariadení. Na druhej strane europoslanci žiadajú splnenie základných zdravotných a bezpečnostných požiadaviek ochraňujúcich spotrebiteľa.

„Aktualizácia smernice o strojových zariadeniach prináša na trh so strojmi výhody jednotného trhu, harmonizáciu pravidiel a väčšiu predvídateľnosť. Odsúhlasený návrh predstavuje vyvážený kompromis pre výrobcov, aj konečných užívateľov,“ uviedol europoslanec.

Viac..  Peter Pollák: Vzdelávanie rómskych detí na Slovensku sa musí zmeniť

O red

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Cestovný ruch je šancou pre chudobné regióny Slovenska

Pred dvadsiatimi siedmymi rokmi sa Valné zhromaždenie Svetovej organizácie cestovného ruchu  rozhodlo ustanoviť 27. september …

Consent choices