Konferencia o budúcnosti Európy. PHOTO: PHOTO: © European Union 2021

Konferencia o budúcnosti Európy ukončila svoju činnosť

Na Deň Európy dostali predsedníčky Európskeho parlamentu a Európskej komisie a úradujúci predseda Rady záverečnú správu s návrhmi na reformu EÚ.

Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola, francúzsky prezident Emmanuel Macron zastupujúci predsedníctvo v Rade EÚ a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen dostali v pondelok počas slávnostného ceremoniálu v Štrasburgu od spolupredsedov Výkonnej rady Konferencie o budúcnosti Európy záverečnú správu o jej výsledkoch.

Záverečná správa je vyvrcholením bezprecedentnej jednoročnej série diskusií, debát a spolupráce medzi občanmi a politikmi. Je v nej sústredených 49 návrhov zahŕňajúcich konkrétne ciele a viac ako 320 opatrení, ktoré majú inštitúcie EÚ zrealizovať v deviatich tematických oblastiach: zmena klímy a životné prostredie; zdravie; silnejšie hospodárstvo sociálna spravodlivosť a zamestnanosť; EÚ vo svete; hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť; digitálna transformácia; európska demokracia; migrácia; vzdelávanie, kultúra, mládež a šport. Návrhy sú založené na odporúčaniach občanov, ktoré vzišli z diskusií v rámci európskych občianskych panelovvnútroštátnych občianskych panelov a z príspevkov občanov v rámci viacjazyčnej digitálnej platformy.

Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola povedala: „Občania – najmä mladí ľudia – sú stredobodom našej vízie o budúcnosti Európy a priamo ovplyvnili výsledok Konferencie. Nachádzame sa v rozhodujúcom okamihu pre európsku integráciu a žiadny návrh na zmenu by nemal byť zakázaný. Nemali by sme sa obávať uvoľniť silu Európy, aby zmenila životy ľudí k lepšiemu.“

Francúzsky prezident Emmanuel Macron poznamenal: „Prostredníctvom kríz, ktorými sme v posledných rokoch spoločne prešli, sa Európa zmenila. Musíme pokračovať v tomto vývoji a zabezpečiť, aby Únia naplnila túžby a očakávania vyjadrené občanmi. Konferencia o budúcnosti Európy, ktorú dnes uzatvárame, je jedinečnou a svojím rozsahom bezprecedentnou udalosťou, závanom sviežeho vzduchu pre náš kontinent. Jeho závery predstavujú veľmi bohatý zdroj návrhov, ktoré musí každá inštitúcia v rámci svojich kompetencií preskúmať. Rada bude mať príležitosť vyjadriť sa k záverom v nasledujúcich týždňoch. Keďže sa Konferencia blíži ku koncu práve počas francúzskeho predsedníctva, ďakujem predchádzajúcim predsedníctvam za ich odhodlanie a som rád, že môžem odovzdať plnenie opatrení nadväzujúcich na závery Konferencie českému a švédskemu predsedníctvu.“

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen povedala: „Demokracia, mier, individuálna a ekonomická sloboda. To je to, čo Európa predstavuje dnes, keď na našom kontinente opäť zúri vojna. Toto je jadrom Konferencie o budúcnosti Európy. Európska únia musí pokračovať v napĺňaní očakávaní európskych občanov. Dnes sme ich posolstvo počuli hlasno a jednoznačne. A teraz je čas ho splniť.“

V priebehu minulého roka sa Konferencia stala skutočne otvoreným fórom na diskusiu o Európe, v ktorej chceme žiť. Prispelo k tomu množstvo podujatí a diskusií naprieč EÚ, vnútroštátne a európske panelové diskusie s občanmi, plenárne zasadnutia a nápady v rámci viacjazyčnej digitálnej platformy. Konferencia umožnila transparentnú, inkluzívnu a štruktúrovanú diskusiu s európskymi občanmi o otázkach, ktoré sú dôležité pre nich a ich budúcnosť.

Viac..  Ivan Štefanec: Afrika ide vpred rýchlym tempom a my chceme byť pri tom

Úloha Európskeho parlamentu

Európsky parlament vo svojom uznesení k výsledku Konferencie o budúcnosti Európy prijatom 4. mája privítal a podporil jej závery. Poslanci uznali, že závery Konferencie si vyžadujú zmeny zmlúv a požiadali Výbor pre ústavné veci, aby pripravil návrhy na reformu zmlúv EÚ. Tento proces by sa mal uskutočniť prostredníctvom Konventu v súlade s článkom 48 Zmluvy o Európskej únii.

Guy Verhofstadt, zastupujúci Európsky parlament ako spolupredseda Výkonnej rady, povedal: „Odporúčania občanov a závery Konferencie nám ponúkajú plán, ako zabrániť tomu, aby sa Európska únia stala irelevantnou alebo dokonca zanikla. Nová, efektívnejšia a demokratickejšia Európa je možná. Európa, ktorá je suverénna a schopná jednoznačne konať tak, ako to od nej občania očakávajú. Naozaj nesmieme strácať čas. Musíme rešpektovať výsledok Konferencie a čo najskôr implementovať jej závery.“

Orientačné zhrnutie pozícií Európskeho parlamentu a prebiehajúcej práce súvisiacej s návrhmi pléna Konferencie nájdete v tomto podklade.

Ďalší postup

Všetky tri inštitúcie, každá v rámci svojich kompetencií, teraz preskúmajú, ako efektívne nadviazať na návrhy Konferencie. Na jeseň 2022 sa uskutoční podujatie s cieľom informovať občanov o tom, ako budú inštitúcie plniť svoje záväzky.

Súvislosti

Konferencia o budúcnosti Európy bola inovatívnym procesom zdola nahor, v rámci ktorého sa Európania vyjadrili k tomu, čo očakávajú od Európskej únie. Na konferencii sa zúčastnili európski občania rôzneho geografického pôvodu, pohlavia, veku, sociálno-ekonomického prostredia a/alebo úrovne vzdelania, pričom kľúčovú úlohu zohrávali mladí Európania.

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ zavedie nové pravidlá, ktoré počítajú s reformami aj silnou konsolidáciou

Od roku 2025 budú musieť štáty Európskej únie (EÚ) zavádzať navrhnuté reformy a zlepšovať verejné …

Consent choices