Martin Klus, štátny tajomník MZVaEZ SR. PHOTO: screenshot video ©European Union 2022

M. Klus: Rozširovanie EÚ je kľúčovým impulzom reforiem a perspektívy pre mladých ľudí

„Rozširovanie Európskej únie (EÚ) v roku 2004 bolo historickým míľnikom nielen pre krajiny strednej a východnej Európy, ale tiež z pohľadu vtedajších členských štátov Únie. Symbolické zjednotenie Európy prinieslo utuženie vzájomných vzťahov, posilnilo transformačné a demokratizačné snahy v krajinách, ktoré pred 18 rokmi spoločne vstúpili do EÚ a prinieslo im nové, nielen ekonomické príležitosti, ako aj úlohy a zodpovednosti. Pre Slovenskú republiku predstavoval vstup do EÚ jednu z najdôležitejších udalostí moderných dejín. Bol to návrat do európskej rodiny, kam prirodzene patríme. A pre mier, stabilitu a prosperitu v Európe je rozhodujúce, aby táto možnosť zostala otvorená aj pre ďalších kandidátov, ktorí s nami zdieľajú európske hodnoty.“

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus v utorok, 3. mája 2022 v Bratislave, počas seminára s názvom „Rozširovanie EÚ – stojí za námahu“, ktorý organizovalo Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky v súvislosti s nadchádzajúcim českým predsedníctvom v Rade EÚ. Panelovej diskusii dominovalo hodnotenie politických a ekonomických prínosov rozšírenia EÚ pred 18 rokmi. Partneri sa však venovali aj problematike „odlivu mozgov“ z krajín strednej a východnej Európy, spôsobeného najmä odchodom mladej generácie za štúdiom či prácou do iných členských štátov EÚ. Ide o jednu z kľúčových demografických výziev, ktorým aktuálne čelí aj Slovensko.

Pozitívne však hodnotím úsilie EÚ zamerané na mladú generáciu obzvlášť s ohľadom na nezamestnanosť a mobilitu mladých, a to aj v kontexte prebiehajúceho Európskeho roka mládeže,“ uviedol štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus, ktorý sa na seminári zúčastnil prostredníctvom videokonferencie. Súčasne vyzdvihol nespochybniteľný prínos programu Erasmus+, ktorého 35. výročie si tento rok pripomíname.

Viac..  Si Ťin-pching: Čína a EÚ musia spoločne reagovať na globálne výzvy

Partneri diskutovali aj o výzvach súčasného rozširovacieho procesu Únie, a to najmä v súvislosti s európskymi ambíciami krajín západného Balkánu, ako aj Ukrajiny, Gruzínska a Moldavska. Zhodli sa, že jednou z hlavných úloh štátov, ktoré v roku 2004 vstúpili do EÚ, je využiť svoje skúsenosti a aktívne podporovať nové kandidátske krajiny v ich ašpiráciách a napĺňaní stanovených kritérií. „Podporujem politiku rozširovania EÚ, ktorá je dlhodobo jednou z hlavných priorít zahraničnej a európskej politiky Slovenska. A je to tiež jedna z najefektívnejších politík Únie, práve pre jej transformačnú silu,“ uviedol M. Klus. Zároveň dodal, že rozširovanie by malo byť v strategickom záujme celej EÚ, pretože jej globálne ambície sa budú posudzovať aj podľa výsledkov, stability a bezpečnosti v jej bezprostrednom susedstve.

O mam

Odporúčame pozrieť

Pred pár rokmi sme o tom vôbec nehovorili, dnes sa má EÚ rozširovať, hovorí europoslanec Vladimír Bilčík

BRATISLAVA / Európska komisia tento týždeň odporučila zahájiť prístupové rokovania s Ukrajinou, Moldavskom a Bosnou …

Consent choices