pocitac
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Zlepšenie digitálnych zručností znevýhodnených občanov podporí MIRRI SR aj z eurofondov

Schopnosť využívať užitočné mobilné aplikácie, bezchybné ovládanie asistenčných pomôcok, či školenia rešpektujúce hendikep sú pre znevýhodnených občanov nevyhnutnosťou. Aj preto sme na zlepšenie digitálnych zručností zdravotne znevýhodnených občanov vyčlenili 3 milióny eur z eurofondov. Dopytová výzva „Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny“ je vyhlásená v rámci Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

„V dnešnej dobe už nestačia iba základné vedomosti a zručnosti, komunikácia, či obsluha zariadení si od nás vyžadujú stále vyššiu mieru schopností narábať s počítačom a orientáciu v online priestore. Aby ľudia mohli získať kvalitnú a dobre platenú prácu, mohli sa vzdelávať a naplno využívať elektronické služby štátu, musia mať prístup k digitálnym technológiám a musia ich vedieť ovládať,“ povedala vicepremiérka a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová, ktorej rezort považuje digitálne zručnosti za nevyhnutné.

MIRRI podporuje aktivity a projekty, ktoré pomôžu zlepšiť digitálne zručnosti mladých ľudí, zamestnancov štátnej a verejných správy, ale aj znevýhodnených občanov – seniorov, vrátane zdravotne znevýhodnených z rôznych zdrojov – z Plánu obnovy, eurofondov, či formou partnerstiev. Vyhlásená dopytová výzva je určená pre znevýhodnené skupiny s dôrazom na zdravotne znevýhodnených občanov. O podporu sa môžu uchádzať neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby, združenia, ale aj Slovenský Červený kríž.

Viac..  Europoslanci vyzvali EÚ, aby podporovala občanov v neliberálnych systémoch

Tie môžu žiadať podporu na vzdelávanie lektorov, inštruktorov, metodikov, či asistentov, ktorí vzdelávajú zdravotne znevýhodnených občanov. Taktiež na vzdelávanie zdravotne znevýhodnených občanov, aby vo väčšej miere mohli využívať softvérové nástroje a aplikácie. Treťou oprávnenou aktivitou je nákup hardvérových a softvérových zariadení, akými sú napríklad aj zariadenia pre tlmočenie, alebo pomôcky na asistovanú podporu. Celková alokácia EÚ zdrojov v rámci výzvy predstavuje sumu 3 milióny eur, pričom na jeden projekt je možné získať od 50 000 do 200 000 eur.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je možné podať do 27. júna 2022.

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia

EÚ predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci do konca júna 2024

Európska komisia v pondelok oznámila, že predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci o ďalšie tri mesiace, …

Consent choices