bilcik
Vladimír Bilčík, europoslanec /SPOLU, EPP/. PHOTO: European Union 2021.

Výbor pre zahraničné zasahovanie pokračuje v činnosti, koordinátorom bude aj Vladimír Bilčík

Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v EÚ si vo štvrtok na svojom ustanovujúcom zasadnutí zvolil Raphaëla Glucksmanna za svojho predsedu.

Raphaël Glucksmann (S&D, FR) povedal: „Naše demokracie sú pod neustálym útokom a musíme ich brániť pred čoraz silnejším a sofistikovanejším zasahovaním zo zahraničia. Poslaním tohto osobitného výboru je hodnotiť implementáciu odporúčaní svojho predchodcu, pokračovať v analýze hrozieb a zabezpečiť, aby boli európske voľby v roku 2024 chránené pred týmito typmi útokov.

Ochrana demokracie

Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií II alebo INGE 2 nadväzuje na prácu svojho rovnomenného predchodcu, ktorý svoju činnosť ukončil 23. marca. Jeho úlohou bude preskúmať existujúce a plánované právne predpisy EÚ v mnohých oblastiach a odhaliť v nich medzery, ktoré by mohli tretie krajiny zneužiť.

33-členný výbor zhrnie svoje zistenia v správe, ktorá bude prijatá do konca jeho jednoročného mandátu.

Podpredsedovia

Výbor si zvolil aj svojich podpredsedov, ktorí spolu s predsedom tvoria predsedníctvo výboru.

Prvý podpredseda: Javier Zarzalejos (EPP, ES)

Druhý podpredseda: Morten Løkkegaard (RE, DK)

Tretia podpredsedníčka: Dace Melbārde (ECR, LV)

Štvrtý podpredseda: Włodzimierz Cimoszewicz (S&D, PL)

Koordinátori

Na ustanovujúcej schôdzi politické skupiny oznámili mená svojich koordinátorov, ktorí za svoje skupiny vystupujú ako hovorcovia (ide o lídrov politických skupín v danom výbore):

·  Vladimír Bilčík (EPP, SK)

·  Pierfrancesco Majorino (S&D, IT)

·  Nathalie Loiseau (RE, FR)

·  Markéta Gregorová (Zelení/EFA, CZ)

Viac..  Martin Hojsík: Horúčavy môžu podľa novej štúdie do roku 2050 zabíjať až päťkrát viac ľudí

·  Marco Dreosto (ID, IT)

·  Ryszard Czarnecki (ECR, PL)

·  Clare Daly (Ľavica, IE)

Slovenské zastúpenie

Slovensko bude vo výbore zastupovať jediný europoslanec Vladimír Bilčík (EPP, SK). O tejto pozícii povedal: „Som poctený, že kolegyne a kolegovia z frakcie ľudovcov mi opätovne zverili funkciu ich koordinátora vo výbore pre boj s dezinformáciami, zostávam tak hlasom a tvárou najväčšej europarlamentnej politickej skupiny v zápase s dezinformáciami. Do Európskeho parlamentu som kandidoval s cieľom urobiť čo najviac práce. Som preto rád, že budem môcť výrazne formovať európsku a teda aj slovenskú politiku v oblasti veľmi aktuálneho boja s dezinformáciami a snahami tretích krajín ovplyvňovať politický vývoj v EÚ.

Ďalší postup

Prvé pravidelné zasadnutie novozriadeného výboru sa uskutoční 17. mája. Spoločné zasadnutie s Podvýborom pre bezpečnosť a obranu sa bude venovať ruským dezinformáciám a propagande v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Nasledujúci týždeň 24. – 25. mája členovia výboru pocestujú do Rigy na podujatie Stratcom Dialogue, kde sa okrem iného stretnú s predstaviteľmi Centra výnimočnosti strategickej komunikácie NATO.

O mam

Consent choices