pole
Ilustračné PHOTO: Európske Noviny/ Marco Németh

I. Brocková: EÚ musí vyvinúť maximálne úsilie na zabezpečenie dovozu obilnín pre tretie krajiny

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková sa v piatok, 20. mája 2022, zúčastnila na zasadnutí rozvojového segmentu Rady pre zahraničné veci v Bruseli. Hlavnou témou rokovania ministrov členských štátov EÚ pre rozvojovú spoluprácu bola téma globálnych dopadov ruskej agresie na Ukrajine so zameraním na potravinovú bezpečnosť. Ingrid Brocková v tejto súvislosti uviedla, že je nevyhnutné, aby sme sa sústredili na najzávažnejší problém, ktorým je export obilnín z Ukrajiny: „Riziko chudoby a hladomoru sa každým dňom zvyšuje. Aktuálne bojujeme s časom a preto je potrebná efektívna mobilizácia prepravných kapacít v rámci EÚ. Musíme pokračovať v hľadaní vhodných alternatív zabezpečenia exportu a čo najskoršieho vytvorenia potravinových koridorov. Slovensko je pripravené pomáhať pri exporte z Ukrajiny cez našu hranicu v najväčšej možnej miere.“

Komisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainen následne informovala ministrov o cestovnej mape Európskej finančnej architektúry pre rozvoj. Cestovná mapa definuje konkrétne kroky na to ako posilniť finančnú architektúru v nadchádzajúcich rokoch. Následne poskytla informáciu o Samite OSN pre transformáciu vzdelávania, ktorý je naplánovaný na jeseň v New Yorku. Jeho cieľom je diskutovať o lepšej adaptácii vzdelávania na rýchlo sa meniaci svet.

Viac..  M. Beňová: Komisia by mala najskôr vedieť šetriť, až potom si pýtať ďalšie peniaze

Na záver ministri počas neformálneho obeda diskutovali s Vysokým komisárom OSN pre utečencov (UNHCR) Filippom Grandim, ktorého angažovanosť ocenila aj štátna tajomníčka: „Nútené vysídlenie predstavuje problém, ktorému musíme venovať náležitú pozornosť, predovšetkým v dôsledku udalostí spôsobených ruskou agresiou na Ukrajine. V tomto kontexte oceňujeme aktivity UNHCR aj na Slovensku a zdôrazňujeme, že naďalej je potrebná úzka spolupráca nielen na bilaterálnej, ale aj na európskej úrovni.“

Ministri pre rozvoj na svojom zasadnutí prijali závery Rady k obnovenému partnerstvu s najmenej rozvinutými krajinami (LDCs) a Výročnej správe za rok 2021 o implementácii nástrojov vonkajšej činnosti EÚ v roku 2020.

O mam

Odporúčame pozrieť

Štáty susediace s Ukrajinou žiadajú EÚ o predĺženie zákazu dovozu obilnín

Pätica krajín susediacich s Ukrajinou podpísala spoločné stanovisko, ktorým žiadajú predĺženie zákazu dovozu štyroch druhov …

Consent choices