Ako pomohli eurofondy

Zmeny v eurofondoch umožnia navýšiť príspevky v schválených projektoch financovaných zo zdrojov EÚ

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. V tlačovej správe o tom informovala kancelária prezidenta SR. Novela zákona nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia a umožní navýšiť príspevky pri schválených národných projektoch financovaných zo zdrojov Európskej únie aj pri dopytových výzvach. Dôvodom je výrazný rast cien stavebných materiálov. Malo by sa to týkať 52 národných projektov v celkovej hodnote 1,24 miliardy eur.

Cieľom novely je reagovať na negatívne dopady krízy, ktorá bola spôsobená agresiou na Ukrajine, a umožniť poskytovateľom a prijímateľom príspevku z európskych štrukturálnych fondov flexibilne reagovať pri implementácii fondov v čase mimoriadnej situácie. S Európskou komisiou sa podarilo vyrokovať príspevok nielen pre národné projekty, ale aj pre dopytové výzvy, aby nebola porušená hospodárska súťaž.

Viac..  Eurobarometer: euro a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti majú naďalej podporu verejnosti

(SITA)

O mam

Consent choices