Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union-EP.

M. Beňová: Plán obnovy a odolnosti v gescii súčasnej vlády neposunie krajinu vpred

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je kľúčovým finančným nástrojom iniciatívy Next Generation EU, ktorá má pomôcť členským štátom efektívne sa vysporiadať s následkami pandémie. Plénum Európskeho parlamentu sa bude dnes zaoberať rozhodnutím Komisie o uvoľnení finančných prostriedkov z tohto mechanizmu pre Poľsko.

Výška alokácie poľského Plánu obnovy a odolnosti z neho robí po Taliansku a Španielsku tretieho najväčšieho príjemcu dotácií. „Uvoľnenie finančných prostriedkov bolo formálne zdôvodnené splnením podmienky zrušenia spornej disciplinárnej komory pre sudcov poľského najvyššieho súdu,“ priblížila europoslankyňa Monika Beňová.

Plán obnovy a odolnosti mal byť pre každú z členských krajín príležitosťou ako sa vyrovnať s hospodárskymi dopadmi pandémie, no zároveň sa aj pripraviť na výzvy, ktoré pred nimi v budúcnosti stoja. „V prípade Slovenska bol však od počiatku pripravovaný nekoncepčne, neodborne a bez nevyhnutnej diskusie s odborníkmi či s tripartitou. Napriek opakovaným upozorneniam tak bohužiaľ obsahuje nepresné dáta, neaktuálne stratégie a celkovo veľké množstvo nezmyslov,“ pripomenula poslankyňa Európskeho parlamentu.

Viac..  Februárový súbor prípadov nesplnenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia EK

Práve to ho robí do značnej miery veľmi ťažko implementovateľným v praxi. „Už dnes meškáme s plnením viacerých cieľov, ktoré sme si sami stanovili. Z reformy súdnictva zostal len výsmech, objavujú sa informácie, že kvôli intrigám politikov z najsilnejšieho vládneho hnutia nestihneme postaviť ani jednu z plánovaných nemocníc. Vďaka neschopnosti súčasnej koalície tak Plán obnovy a odolnosti, bohužiaľ, napriek jeho potenciálu, nebude môcť byť tým, čo posunie našu krajinu vpred,“ uzavrela Monika Beňová.

O mam

Odporúčame pozrieť

Slovensko

Slovensko obdržalo už tretiu platbu z plánu obnovy za splnenie ďalších opatrení

Slovensko dnes za splnenie ďalších opatrení z plánu obnovy obdržalo už tretiu platbu, a to …

Consent choices