automobilove emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Nulové emisie pre vozidlá od roku 2035: vyjadrenia europoslancov

Europarlament podporil revíziu emisných noriem CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá, ktorá je súčasťou balíka Fit for 55 v roku 2030.

Na plenárnom zasadnutí v stredu poslanci Európskeho parlamentu odhlasovali uznesenie k navrhovaným pravidlám na revíziu emisných noriem CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá 339 hlasmi za, 249 proti a 24 sa hlasovania zdržalo.

V prijatom texte, ktorý predstavuje pozíciu Parlamentu pre rokovania s členskými štátmi, poslanci podporili návrh Komisie na dosiahnutie cestnej mobility s nulovými emisiami do roku 2035 (cieľ pre celý vozový park EÚ znížiť emisie z nových osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel o 100 % v porovnaní s rokom 2021). Priebežné ciele znižovania emisií do roku 2030 boli stanovené na 55 % pre osobné automobily a 50 % pre dodávky.

Ďalšie podrobnosti o navrhovaných opatreniach Parlamentu sú k dispozícii tu.

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca Jan Huitema (Renew, NL) uviedol: „Ambiciózna revízia noriem CO2 je kľúčovým prvkom na dosiahnutie našich cieľov v oblasti klímy. Týmito normami vytvárame prehľadnosť pre automobilový priemysel a stimulujeme inovácie a investície pre výrobcov automobilov. Okrem toho sa nákup a jazdenie na vozidlách s nulovými emisiami stáva pre spotrebiteľov lacnejším. Som rád, že Európsky parlament podporil ambicióznu revíziu cieľov na rok 2030 a podporil 100 % cieľ do roku 2035, ktorý má zásadný význam pre dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.“

Ďalší postup

Poslanci sú teraz pripravení začať rokovania s členskými štátmi EÚ.

Súvislosti

14. júla 2021 predložila Európska komisia v rámci balíka Fit for 55 legislatívny návrh na revíziu emisných noriem CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá. Cieľom návrhu je prispieť k plneniu cieľov EÚ v oblasti klímy na roky 2030 a 2050, priniesť občanom výhody prostredníctvom širšieho zavádzania vozidiel s nulovými emisiami (lepšia kvalita ovzdušia, úspory energie a nižšie náklady na vlastníctvo vozidla), ako aj stimulovať inovácie v oblasti technológií s nulovými emisiami.

Vyjadrenia slovenských poslancov o balíku „Fit for 55‟ pred hlasovaním

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Legislatívne predpisy, ktoré sú súčasťou balíka Fit for 55 a majú za cieľ znižovanie emisií CO2 musia byť v prvom rade postavené na pragmatických základoch. Za žiadnych okolností nesmú viesť k obmedzovaniu európskej priemyselnej výroby. Tá je po kríze spôsobenej pandémiou v súčasnosti veľmi tvrdo skúšaná rekordnou infláciou a dopadmi vojny na Ukrajine. Zelená transformácia európskej ekonomiky musí mať zároveň jednoznačnú podporu zo strany verejnosti. Nemôžeme si dovoliť akékoľvek ďalšie negatívne vplyvy, ktoré by ohrozovali samotnú existenciu niektorých pracovných miest a spolu s tým aj veľké skupiny obyvateľstva.“

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Cieľom Európskej zelenej dohody je znížiť emisie CO2 do 2030 o 55%. Musíme konať teraz, pričom ruská agresia na Ukrajine ukázala, že dobrá dohoda nám pomôže zbaviť sa aj našej závislosti na fosílnych palivách z Ruska. Ciele „Fit for 55″ naplníme len ak schválime celý balík súvisiacich legislatívnych opatrení. Zelená dohoda musí priniesť ľuďom inovácie, bezpečnosť a nové pracovné miesta. Znamená to, že pôdohospodárstvo a lesníctvo sa musia zmeniť, aby uvoľňovali do atmosféry menej CO2 a naopak pomáhali CO2 viac zachytávať. Jednoznačne podporím čo najrýchlejší prechod k výrobe elektrických áut. Automobilový priemysel prijal strategické rozhodnutie a elektromobilita je budúcnosťou aj pre automobilky u nás. Je našou verejnou úlohou konať v európskych inštitúciách i na Slovensku tak, aby sme v najbližších rokoch udržali a zveľadili výrobu moderných vozidiel na Slovensku. Nepodporím preto rôzne pozmeňujúce návrhy, ktoré zmäkčujú stanovené ciele a len kupujú čas na predlžovanie životnosti starých a znečisťujúcich technológií. Naopak budem hlasovať za Sociálny klimatický fond, ktorý zaručí, že dekarbonizácia nebude len pre bohatých Európanov, ale budú si ju môcť dovoliť všetci ľudia, aj na Slovensku.“

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Musíme dať jasnú prioritu obnoviteľným zdrojom, ale zároveň trvám na povinných výnimkách pre sociálne zraniteľných a chudobou ohrozených občanov, ktorí už dnes aj na Slovensku musia platiť čoraz vyššie ceny za energie. Presadil som to ako hlavný spravodajca v revízii smernice o zdaňovaní energií odhlasovanej nedávno vo výbore a som presvedčený, že takýto postup treba aplikovať aj v ďalších častiach balíka Fitfor55, či už ide o emisné povolenky, uhlíkové clo alebo Klimatický fond. Obávam sa, že úplný zákaz predaja automobilov so spaľovacím motorom od roku 2035 by poškodil nielen automobilový priemysel, ale aj ľudí. Podobne, zamýšľané spoplatňovanie paliva na vykurovanie a cestnú dopravu by malo byť v istom prechodnom období obmedzené iba na administratívne a komerčné budovy a autobusy a nemalo by sa týkať súkromných osobných áut a vykurovania domácností.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Všade okolo nás vidíme, že klimatická kríza je hrozba. No prináša nám aj príležitosť robiť veci lepšie, a to tak, aby sme pomáhali prírode, ľuďom, aj podnikaniu. Ochrana klímy vyžaduje jasné ciele. Tie máme. No teraz sa ukáže, či naše ciele ku záchrane planéty berieme vážne. Ukáže sa, či ich chceme dosiahnuť spravodlivo pre ľudí, planétu aj firmy. Bude kľúčové, aby sme pomáhali tým, čo to skutočne potrebujú, teda ľuďom ohrozeným energetickou chudobou a malým firmám. Volá sa to klimatická spravodlivosť. Záchrana klímy je príležitosť, tak jej dajme priestor. Chceme, aby Európa, a Slovensko obzvlášť, boli tým najlepším miestom pre zelené inovácie a priniesli tak nové pracovné miesta a prosperitu. Dá sa to. Riešenia existujú. O to viac ma však mrzí, keď predstavitelia členských krajín, a žiaľ aj slovenská vláda, ešte stále hľadajú výhovorky a žiadajú o výnimky.“

Viac..  Martin Hojsík: O opeľovače prichádzame extrémnym tempom. Môže za to nadmerné používanie nebezpečných pesticídov

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Je vedeckým konsenzom, a teda aj veľkou zodpovednosťou vedcov, že ľudstvo si nemôže dovoliť spomaliť v zastavovaní globálneho otepľovania. Úlohou politikov je dosiahnuť dohodnuté zastavenie otepľovania s čo najmenšími negatívnymi dopadmi na životnú úroveň ľudí. Musíme preto vyberať najefektívnejšie postupy. Teda také, ktoré znižujú produkciu jednej tony CO2 najlacnejšie. Podľa štúdie OECD, ktorá hodnotila efektívnosť rôznych metód znižovania emisií, ale aj podľa 28 nositeľov Nobelovej ceny za ekonómiu, vychádzajú ako najefektívnejšie riešenia založené na trhových mechanizmoch. Takže alternatívou k trhovému ETS je len odstraňovanie skleníkových plynov menej efektívnymi metódami. To znamená vyššie dane a vyššie negatívne dopady na životnú úroveň ľudí. Hoci na prvý pohľad to vyzerá presne naopak. No v takejto osudovej veci si víťazstvo populizmu nemôžeme dovoliť.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Fit for 55 je dôležitý legislatívny balík, ktorý nám má pomôcť pri dekarbonizácii a dosiahnutí potrebných klimatických cieľov. Tieto ciele však musia byť zvládnuteľné pre všetkých, a preto musíme zabezpečiť primeranú podporu najmä našim malým a stredným podnikateľom, firmám a predovšetkým tým najzraniteľnejším v našej spoločnosti. Energetická transformácia je kľúčová pri našej snahe obmedziť závislosť od ruských zdrojov fosílnych palív, ale musíme ju vykonať tak, aby nezhoršila už aj tak zložitú situáciu pre náš priemysel a občanov zasiahnutých energetickou chudobou. Je to obzvlášť dôležité v súčasnom kontexte vysokých cien energií a ruskej agresie na Ukrajine.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „V stávke je veľa. Ide o budúcnosť. Nik nepochybuje o tom, že treba konať a to rýchlo, berúc do úvahy dopady klimatických zmien. Je však dôležité, nastaviť naše ciele tak aby boli aplikovateľné a nie likvidačné! Tak pre podniky ako aj pre ľudí. Klimatický balíček Fit for 55 bude niečo stáť. Zvyšovanie cien za bývanie, kúrenie, dopravu či potraviny sa bezpochyby dotknú všetkých. Tých najzraniteľnejších viac, ako tých ktorí sa s týmito dopadmi budú vedieť vyrovnať, Je preto dôležité zároveň podnikať opatrenia na zmiernenie dopadov tejto zelenej transformácie, aby prijatý balíček bol sociálne vyvážený.“

Miroslav Radačovský (NI, SK) uviedol: „Na zrealizovanie ambiciózneho plánu, ktorý prijala EK 14.6.2021 pod názvom „Fit for 55“, ako súčasť európskej zelenej dohody, je potrebné množstvo legislatívnych zmien a úprav, ale aj konkrétnych technických riešení. Je zrejmá nejednotnosť a rôznosť názorov na zrealizovanie „Fit for 55“ ci už zo strany národných štátov a politických skupín v EP, čo by pri realizácii „Fit for 55″ mohol, ale pri rozumných kompromisoch nemusel byť problém. Podľa môjho názoru problémom zostáva a do budúcnosti bude sociálny aspekt tejto transformácie a jej dopad na tých, ktorí sú najviac zasiahnutí alebo môžu byť zasiahnutí energetickou chudobou a schopnosťou zvládať zvýšené náklady spojené s energetickou transformáciou. Preferujem preto zvýšené kladenie dôrazu na realizáciu sociálneho klimatického fondu.“

Michal Šimečka (RE, SK) uviedol: „Snaženie celého európskeho spoločenstva o záchranu klímy ide do finále. EÚ má konkrétne ciele, má záväzný Klimatický predpis, a teraz už ho len potrebujeme pretaviť do reálnych opatrení nielen na európskej, ale aj na vládnej úrovni. Žiaľ, niektoré členské štáty vrátane Slovenska sa snažia vyrokovať si výnimky a zníženia cieľov – to je v úplnom rozpore s prísľubmi vlády Eduarda Hegera o dosiahnutí klimatickej neutrality do roku 2050. V Európskom parlamente sa tomu musíme postaviť, a my spolu s kolegami europoslancami za PS Martinom Hojsíkom a Michalom Wiezikom pre to urobíme všetko, čo je v našich silách. Alibizmus klímu nezachráni – to dokážeme len zodpovednou spoluprácou s našimi partnermi.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Podporujem znižovanie emisií skleníkových plynov. Zároveň však pripomínam, že je potrebné nastavovať procesy citlivo, aby európska ekonomika dokázala byť naďalej konkurencieschopná v porovnaní s tretími krajinami. Práve inovácie, investície do nových technológii a podpora vedy a výskumu sú tou správnou cestou. Popri tom nesmieme zabúdať na ľudí zasiahnutých energetickou chudobou.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Hlasujeme o najambicióznejších klimatických zákonoch na svete. Nejde len o znižovanie emisií, v návrhoch sa takisto hľadá spôsob, ako čo najviac zmierniť následky klimatickej krízy, či ochrániť naše lesy, ovzdušie, či vodu, ale aj ako čo najlepšie zabezpečiť energetickú efektívnosť, či zdaniť výrobky na základe ich emisnej náročnosti. Dôležité je, aby sme túto príležitosť uchopili správne a odvážne. V Progresívnom Slovensku podporujeme tie najambicióznejšie ciele a návrhy na redukciu emisií, s dôrazom na spravodlivosť. Zelená budúcnosť musí byť fér pre všetkých, preto hlasujeme so zreteľom na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, na ktorých bude mať klimatická zmena najvážnejší dopad. Takisto požadujeme lepšie pravidlá zarátavania a zdaňovania emisií, či postupné no efektívne odstránenie emisných povoleniek, ktoré nás brzdia v inovačnom úsilí a spomaľujú dosiahnutie cieľov uhlíkovej neutrality.“

O mam

Odporúčame pozrieť

elektromobil

Europoslanci podporili viac nabíjacích staníc a ekologickejšie lodné palivá

Europoslanci schválili nové predpisy, ktoré majú zabezpečiť viac alternatívnych čerpacích staníc pre autá a nákladné …

Consent choices