Značký archívu: fit for 55

Europoslanci podporili viac nabíjacích staníc a ekologickejšie lodné palivá

elektromobil

Europoslanci schválili nové predpisy, ktoré majú zabezpečiť viac alternatívnych čerpacích staníc pre autá a nákladné vozidlá, jednoduché a ľahké nabíjanie a čistejšie lodné palivá. Nové právne predpisy sú súčasťou balíka „Fit for 55 v roku 2030″. Ide o plán EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % …

Viac ... »

Ciele Únie v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 sú ohrozené

klima

Európsky dvor audítorov (EDA) v správe predstavenej v pondelok spochybnil úspešnosť záväzku EÚ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 55 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Audítori upozornili, že dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 2020 bolo umožnené aj vonkajšími faktormi, napríklad …

Viac ... »

Miriam Lexmann o Fit for 55: Musíme chrániť aj kunkurencieschopnosť európskych firiem

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Fit for 55: Parlament prijal zákony na splnenie klimatického cieľa do roku 2030 • postupné rušenie bezodplatných emisných kvót v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) od roku 2026 • cestná doprava a budovy súčasťou nového …

Viac ... »

Fit for 55: Europoslanci podporujú znižovanie emisií metánu v energetickom sektore

Europarlament prijal pozíciu k novému zákonu na zníženie emisií metánu v odvetví energetiky s cieľom dosiahnuť ciele EÚ v oblasti klímy a zlepšiť kvalitu ovzdušia. Nový zákon je prvým právnym predpisom EÚ zameraným na zníženie emisií metánu a vzťahuje sa na priame emisie metánu z ropného, fosílneho a uhoľného priemyslu …

Viac ... »

Europoslanec Michal Šimečka: Balíček Fit for 55 bude veľkým krokom k zelenšej Európe

BRATISLAVA / Čo je nové a aktuálne na pôde europarlamentu? Aké témy tam rezonujú? Na otázky odpovedá europoslanec Michal Šimečka. ​​Európa aj Slovensko by mali byť už o pár rokov menej znečistené a zelenšie v porovnaní s minulosťou. Má to zaručiť nová európska legislatíva, ktorú na uplynulej schôdzi prijal Európsky …

Viac ... »

Lucia Ďuriš Nicholsonová podrobne vysvetľuje zmysel sociálneho klimatického fondu

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Fit for 55: Parlament prijal zákony na splnenie klimatického cieľa do roku 2030 • postupné rušenie bezodplatných emisných kvót v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) od roku 2026 • cestná doprava a budovy súčasťou nového …

Viac ... »

Michal Wiezik o emisiách: Konečne sme vo finále s balíkom Fit for 55

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Fit for 55: Parlament prijal zákony na splnenie klimatického cieľa do roku 2030 • postupné rušenie bezodplatných emisných kvót v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) od roku 2026 • cestná doprava a budovy súčasťou nového …

Viac ... »

Europarlament prijal zákony v rámci balíka Fit for 55

europsky parlament

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) prijali reformu systému obchodovania s emisiami, mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach a nový Sociálny klimatický fond. Tie sú súčasťou dohôd s členskými štátmi v rámci legislatívneho balíka Fit for 55, ktorý stanovuje cieľ Európskej únie (EÚ) znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o minimálne 55 …

Viac ... »

M. Beňová: Environmentálne opatrenia musia zohľadňovať potreby priemyslu a poľnohospodárskej výroby

Benova

Plénum Európskeho parlamentu bude dnes hlasovať o viacerých návrhoch predpisov, ktoré sú súčasťou legislatívneho balíka Fit for 55. Ten má napomôcť k znižovaniu emisií do roku 2030 aspoň o 55 percent a následne prispieť k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050. „Nové pravidlá by sa mali týkať využívania pôdy, lesného hospodárstva, …

Viac ... »

Michal Wiezik: Dosiahli sme významný míľnik, na rade je prekalibrovanie energetického systému v EÚ

wiezik

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Priemyselná stratégia: zaistenie vedúceho postavenia EÚ v čistých technológiách • Potreba Európskeho fondu suverenity, aby sa predišlo roztriešteným vnútroštátnym systémom podpory • Poslanci žiadajú jednoduchší prístup k financovaniu, jednoduchšie povoľovacie postupy • Komisia by mala spolupracovať …

Viac ... »

O čo ide v balíku Fit for 55? Vysvetľuje europoslanec Vladimír Bilčík

bilcik

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Viac ... »

Fit for 55: Europarlament presadzuje ekologickejšie letecké palivá

letenky, lietadlo

Použitý kuchynský olej, syntetické palivo alebo dokonca vodík by sa mali postupne stať bežným leteckým palivom, aby sa EÚ do roku 2050 stala klimaticky neutrálnou, žiadajú poslanci Európskeho parlamentu. Parlament prijal pozíciu k novému návrhu pravidiel EÚ na zvýšenie využívania udržateľných palív lietadlami a letiskami EÚ s cieľom znížiť emisie …

Viac ... »

Ivan Štefanec: Balík Fit for 55 je najdôležitejšou európskou legislatívou v tomto období

stefanec

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Viac ... »

Program Fit for 55: Parlament chce ambicióznejší systém obchodovania s emisiami

emisie

Systém obchodovania s emisiami by sa mal podľa poslancov zreformovať a rozšíriť tak, aby stimuloval priemyselné odvetvia k znižovaniu emisií a investíciám do nízkouhlíkových technológií. Európsky parlament prijal svoju pozíciu k revízii systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) 439 hlasmi za, 157 proti a 32 sa hlasovania zdržalo. Voľba …

Viac ... »

I. Štefanec: Stáli sme na strane racionálnych kompromisov, aby sme ochránili pracovné miesta

stefanec

Európsky parlament prijal sporné časti klimatického balíka Fit for 55, ktoré však prešli zmenou po neúspešnom pokuse na poslednom plenárnom zasadnutí. Tie sa týkali systému obchodovania s emisiami, Sociálno-klimatického fondu a mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach. Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) hovorí, že …

Viac ... »

Robert Hajšel podrobne o balíku Fit for 55, jednotných nabíjačkách, ale aj o konci predaja áut na benzín a naftu

hajsel

BRATISLAVA / Fit for 55 – tak sa volá balíček opatrení, pomocou ktorých chce Európska únia do roku 2030 zosekať emisie skleníkových plynov o 55 percent. „Musíme s tým bojovať, aj keď nás to bolí. Nestačí, aby ale urobila niečo len Európa, my musíme ísť príkladom. Najviac sa to dotkne …

Viac ... »

Michal Wiezik podrobne o balíku Fit for 55: Ide o najväčší klimatický balík, aký sme riešili

wiezik

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Fit for 55: Poslanci podporili nulové emisie pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá v roku 2035 • Výzva na vytvorenie metodiky posudzovania celého životného cyklu emisií CO2 • Zmierniť negatívny hospodársky vplyv transformácie cieleným financovaním Parlament …

Viac ... »

R. Hajšel o balíku Fit for 55: Prijatie je nevyhnutné, ale nie za každú cenu

Európsky parlament nebol tento týždeň schopný schváliť takú verziu  revízie obchodného systému s emisnými povolenkami, ktorá by bola prijateľná či už pre politické skupiny viac naľavo, ako aj viac napravo. Po kontroverznom hlasovacom procese europoslanci nakoniec revíziu  nateraz odmietli a rozhodli o jej  navrátení na opätovné prerokovanie vo výboroch. Následne …

Viac ... »

Nulové emisie pre vozidlá od roku 2035: vyjadrenia europoslancov

automobilove emisie

Europarlament podporil revíziu emisných noriem CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá, ktorá je súčasťou balíka Fit for 55 v roku 2030. Na plenárnom zasadnutí v stredu poslanci Európskeho parlamentu odhlasovali uznesenie k navrhovaným pravidlám na revíziu emisných noriem CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá …

Viac ... »

Hojsík a Wiezik: Europarlament mal posunúť ochranu klímy dopredu a pomôcť, nestalo sa tak

ovzdusie, klima

Európsky parlament v stredu hlasoval o rozsiahlom balíku klimatických zákonov, takzvanom Fit for 55. Ide o súbor návrhov zákonov, vďaka ktorým máme ako Únia splniť stanovený cieľ zníženia emisií o 55 % do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a dosiahnuť nulovú bilanciu emisií skleníkových plynov, teda …

Viac ... »
Consent choices