nicholsonova
Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa /RE/. PHOTO: redakcia/red.

L. Ď. Nicholsonová: Veľká nespravodlivosť končí, slovenské deti už Rakúskom nebudú diskriminované

„Vítam rozhodnutie Súdneho dvora EÚ. Na problém rakúskych prídavkov som poukazovala, odkedy podmienky zmenili,“ povedala europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Tému na pôde Únie otvorila ešte v septembri 2019, keď predsedala výboru europarlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL). Na problém rakúskej legislatívy upozornila spolu s bývalou komisárkou pre zamestnanosť Marianne Thyssen a jej nástupcom komisárom Nicolasom Schmitom. Rakúsko od 1.1.2019 prijalo zákon, v zmysle ktorého mali migrujúci pracovníci, ktorých rodinní príslušníci nežijú v Rakúsku nárok na rozdielnu (nižšiu) výšku rodinných prídavkov.

Súdny dvor EÚ na základe žaloby Európskej komisie vo štvrtok 16. 6. 2022 rozhodol, že ide o porušenie práva EÚ. Rakúsky zákon predstavuje nepriamu diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti, ktorá v každom prípade nie je odôvodnená.

Čo to v praxi znamená? Rakúsko musí túto legislatívu zrušiť alebo zmeniť tak, aby odstránil rozpor s právom EÚ a diskrimináciu. V opačnom prípade môže EK podať ďalšiu žalobu pre nevykonanie rozhodnutia Súdneho dvora EÚ. „V takom prípade by však po krátkom súdnom procese hrozili Rakúsku veľmi vysoké sankcie vo forme penále za každý deň omeškania a paušálna pokuta,“ vysvetlila Ďuriš Nicholsonová.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Sme vážne takí pomýlení?

Prečítajte si rozsudok:

Rozsudok Súdneho dvora vo veci Komisia_Rakúsko (Indexácia rodinných dávok) zo 16. júna 2022 (1)

O mam

Odporúčame pozrieť

Minister Blanár vo Viedni: Rakúsko je pre nás viac než sused

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár rokoval vo Viedni so spolkovým …

Consent choices