Ilustračné foto PHOTO: © European Union

COVID preukaz EÚ: Poslanci Európskeho parlamentu schválili predĺženie o jeden rok

Plénum Európskeho parlamentu schválilo dohodu s členskými štátmi o predĺžení právneho rámca digitálneho COVID preukazu EÚ o ďalších 12 mesiacov.

Vo štvrtok poslanci podporili dohodu dosiahnutú 13. júna, ktorej cieľom je zabrániť obmedzeniam voľného pohybu v EÚ v prípade nových variantov vírusu alebo iných hrozieb súvisiacich s pandémiou, a to 453 hlasmi za, 119 proti a 19 sa zdržalo hlasovania (právny rámec pre občanov EÚ) a 454 za, 112 proti a 20 sa zdržalo hlasovania (právny rámec pre štátnych príslušníkov tretích krajín). Súčasné pravidlá, ktorých platnosť sa mala skončiť budúci týždeň, budú platiť do 30. júna 2023.

V reakcii na žiadosť Parlamentu sa v texte uvádza, že členské štáty by nemali obmedzovať voľný pohyb držiteľov preukazu neprimeraným alebo diskriminačným spôsobom. Európska komisia posúdi vplyv COVID preukazu na voľný pohyb a základné práva do konca roka 2022 a môže navrhnúť jeho zrušenie, ak to situácia v oblasti verejného zdravia umožní, a to na základe najnovších vedeckých odporúčaní Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Výboru pre zdravotnú bezpečnosť.

Viac..  Komisia aktualizuje zoznam zakázaných leteckých spoločností

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) po hlasovaní uviedol: „Vzhľadom na nepredvídateľný vývoj vírusu Parlament predĺžil uplatňovanie preukazu o rok s cieľom zabezpečiť občanom právo na voľný pohyb v rámci EÚ. Dúfame, že ide o posledné predĺženie, a poverili sme Komisiu, aby do 31. decembra 2022 posúdila, či by sa preukaz mohol zrušiť hneď, ako to epidemiologická situácia umožní.“

Ďalší postup

Predĺženie musí ešte formálne schváliť Rada ministrov EÚ. Účinnosť nadobudne až dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

Rada EÚ schválila predĺženie COVID preukazov

Rada Európskej únie (EÚ) v utorok predĺžila používanie digitálnych COVID preukazov do konca júna 2023. …

Consent choices