plyn
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Europarlament schválil striktnejšie pravidlá napĺňania zásobníkov plynu pred zimou

V reakcii na ruskú agresiu na Ukrajine schválil Europarlament predpis, ktorého cieľom je urýchliť napĺňanie zásobníkov plynu pred zimou a zaistiť tak bezpečnosť dodávok.

Nové nariadenie, ktoré už schválili ministri členských štátov, stanovuje povinnosť naplniť do 1. novembra 2022 zásobníky plynu minimálne na 80 %. Členské štáty a prevádzkovatelia zásobníkov by sa však mali usilovať naplniť ich na 85 %. Pre nasledujúce roky sa minimálna úroveň rezerv navýši na 90 % s cieľom ochrániť Európanov pred možným prerušením dodávok. Text nariadenia zdôrazňuje, že krajiny EÚ by mali odoberať plyn z rôznych zdrojov a posilniť opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti.

Povinná certifikácia zásobníkov plynu

Zásobníky plynu sa na základe nariadenia stanú súčasťou kritickej infraštruktúry. Všetci prevádzkovatelia zásobníkov budú musieť povinne podstúpiť proces certifikácie, aby sa tak predišlo rizikám spojeným s možným vonkajším zasahovaním. Tí prevádzkovatelia, ktorí certifikáciu nezískajú, sa budú musieť vzdať vlastníctva alebo kontroly nad zásobníkmi plynu v EÚ.

Spoločné nákupy plynu

Komisia najneskôr v auguste 2022 zverejní usmernenie o tom, ako môžu krajiny EÚ spoločne nakupovať plyn. Takýto nákup môže dobrovoľne iniciovať skupina dvoch alebo viacerých členských štátov.

Vyhlásenie spravodajcov

„Nariadenie je odpoveďou na súčasnú situáciu. Gazprom využíva dodávky energie ako zbraň (…), takže sme dostali náš ochranný štít,“ vyhlásil spravodajca a vedúci parlamentného vyjednávacieho tímu Jerzy Buzek (EPP, PL). Podľa nariadenia „nikto, kto používa plyn ako zbraň (…) nebude zodpovedný za naše skladovacie kapacity. Takisto môžeme formálne začať so spoločným nákupom zemného plynu v EÚ,“ dodal Buzek. „Krajiny s veľkými skladovacími kapacitami budú mať povinne uskladnených aspoň 35 % svojej spotreby. Krajiny, ktoré nemajú skladovaciu kapacitu, budú musieť uzavrieť dohody s ostatnými členskými štátmi, ktoré by pre nich skladovali potrebné množstvá plynu. Ide o mechanizmus solidarity, ktorý toto nariadenie stimuluje,“ uviedol spravodajca a predseda Výboru pre priemysel, výskum a energetiku Cristian Buşoi (EPP, RO).

Viac..  Eustream: Ruský plyn by do Európy mohla dovážať cez Ukrajinu tretia strana

Úplné video vyhlásenia si môžete pozrieť tu.

Ďalší postup

Nariadenie bolo schválené vo štvrtok pomerom hlasov 490 za, 47 proti a 55 sa zdržalo hlasovania. Predtým, ako vstúpi do platnosti zverejnením v Úradnom vestníku EÚ, musí finálne znenie nového predpisu formálne schváliť aj Rada (ministrov) EÚ.

Súvislosti

Európska komisia predložila legislatívny návrh 23. marca v reakcii na ruskú agresiu na Ukrajine. Parlament sa 5. apríla vyslovil za prerokovanie návrhu v zrýchlenom legislatívnom konaní a o dva dni neskôr ho podporil. Lídri EÚ sa na samite vo Versailles zhodli na potrebe prijatia opatrení na posilnenie energetickej nezávislosti Únie.

O mam

Odporúčame pozrieť

dron

Komisia stanovuje pravidlá na riešenie potenciálnych hrozieb zo strany civilných dronov

Európska komisia prijala oznámenie o boji proti hrozbám, ktoré predstavuje nezákonné a nebezpečné používanie dronov …

Consent choices