Slovensko
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EK prijala posúdenie žiadosti Slovenska o vyplatenie 398,7 mil. eur v rámci Plánu obnovy

Európska komisia (EK) prijala kladne predbežné posúdenie prvej žiadosti Slovenska o platbu vo výške 398,7 mil. eur vo forme grantov v rámci plánu obnovy. Slovensko predložilo komisii žiadosť o platbu 29. apríla, a to na základe dosiahnutia 14 čiastkových míľnikov, ktoré boli podmienkou pre prvú splátku. Míľniky sa týkajú reformy justičného systému, oblasti vysokoškolského vzdelávania, fiškálneho rámca, energetiky, udržateľnej mobility, boja proti korupcii, digitalizácie verejného sektora, ako aj systému auditu a kontroly Slovenska na vykonávanie mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Komisia tieto informácie dôkladne posúdila a predložila svoje kladné predbežné posúdenie žiadosti o platbu. Zaslala ich Hospodárskemu a finančnému výboru, ktorý tak požiadala o stanovisko. Stanovisko Hospodárskeho a finančného výboru, ktoré má výbor predložiť najneskôr do štyroch týždňov, by sa malo zohľadniť v konečnom posúdení komisie. Komisia na základe stanoviska výboru prijme konečné rozhodnutie o vyplatení finančného príspevku v súlade s postupom preskúmania prostredníctvom komitologického výboru. Vyplatenie platby Slovensku príde po tom, ako komisia prijme uvedené rozhodnutie.

Viac..  V EÚ chcú zjednotiť definíciu znásilnenia. V krajinách sú rôzne tresty za ten istý čin

Slovenský plán obnovy a odolnosti zahŕňa širokú škálu investičných a reformných opatrení v 18 tematických zložkách. Má hodnotu 6,3 miliardy eur vo forme grantov, z čoho 13 % Slovensku vyplatili v rámci predbežného financovania 13. októbra 2021. Celková suma prvej žiadosti o platbu vrátane predchádzajúceho predbežného financovania predstavuje 458,3 milióna eur. Platby v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sú založené na dosiahnutých výsledkoch a závisia od toho, či členské štáty realizujú investície a reformy uvedené v ich príslušných plánoch obnovy a odolnosti.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Finančná dohoda s EK pridáva Slovensku ďalšie milióny k Plánu obnovy a odolnosti SR

Vláda Slovenskej republiky dnes odsúhlasila novú Finančnú dohodu medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou. Výsledná suma, ktorá …

Consent choices