Europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europoslanci chcú viac investícií do spoločných európskych opatrení v sociálnej starostlivosti

Členské štáty EÚ musia uznať právo na starostlivosť a reformovať svoje sociálne služby tak, aby poskytovali komplexný, rovnaký a včasný prístup k nej.

V uznesení prijatom v utorok 436 hlasmi za, 143 proti a 54 sa zdržalo hlasovania, poslanci vyzývajú Komisiu a členské štáty, aby účinnejšie financovali všetky druhy služieb sociálnej starostlivosti. Európske štrukturálne a investičné fondy by sa mali využívať na investovanie do starostlivosti o deti, starostlivosti o starších ľudí a iných osôb, ktoré starostlivosť potrebujú.

Asi 40 až 50 miliónov ľudí pravidelne poskytuje neformálnu starostlivosť, väčšinu z nich tvoria ženy. Poslanci zdôrazňujú, že sú potrebné legislatívne opatrenia a investície na úrovni EÚ s cieľom podporiť dôstojné pracovné podmienky a zatraktívniť prácu v odvetví sociálnej starostlivosti. Členské štáty by mali realizovať odbornú prípravu pre neformálnych a formálnych opatrovateľov s cieľom predchádzať násiliu a obťažovaniu súvisiacemu so starostlivosťou, zakázať ich a bojovať proti nim a zaviesť nezávislé a účinné spôsoby ich nahlasovania a nápravy.

Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť, aby pracovníci z EÚ a z tretích krajín boli prijímaní do práce za spravodlivých podmienok, a to zlepšením vzájomného uznávania ich kvalifikácií a odstránením rozdielov v nadnárodnej sociálnej ochrane, naliehajú poslanci. Pravidlá mobility by sa mali riadne monitorovať a dodržiavať a pracovníci by mali byť lepšie informovaní o svojich právach.

Silná a nadčasová európska stratégia v oblasti starostlivosti, ktorá sa zameriava na potreby ľudí v kritických obdobiach ich života a reaguje na ne, musí zahŕňať investície do kvalitnej verejnej starostlivosti o každé dieťa v EÚ. Členské štáty by mali podľa textu uznesenia poskytovať nepretržitú celkovú a integrovanú podporu rodičom vrátane vyplácania materských, otcovských a rodičovských príspevkov.

Viac..  Maroš Šefčovič je šiestym najvplyvnejším Európanom

Vyhlásenia spravodajcov

Spolupravodajca Milan Brglez (S&D, SL) uviedol: „Európska stratégia v oblasti starostlivosti je prvým krokom k dohode o starostlivosti, ktorá zaručuje právo na kvalitnú starostlivosť. To si vyžaduje dobre vyškolenú, primerane platenú pracovnú silu, dôstojné pracovné podmienky, ako aj podporu neformálnych opatrovateľov. Komisia má v nás silného spojenca pre legislatívne opatrenia a investície do hospodárstva v oblasti rodovo transformačnej starostlivosti, ktoré uznáva starostlivosť ako oporu našej spoločnosti.“

Spoluspravodajkyňa Sirpa Pietikäinen (EPP, FI) povedala „Po dvoch rokoch pandémie COVID-19 je starostlivosť stredobodom obáv občanov EÚ. Všetci Európania si zaslúžia prístup ku kvalitnej starostlivosti. Iniciatívna správa Parlamentu je tiež prelomová v tom, že uznáva neformálnu starostlivosť, čo Európa už dávno potrebovala.

Súvislosti

Predpokladá sa, že počet osôb v EÚ, ktoré budú potrebovať dlhodobú starostlivosť, sa zvýši z 30,8 milióna v roku 2019 na 38,1 milióna v roku 2050. Obyvateľstvo EÚ starne, pričom v roku 2018 malo 19 % občanov EÚ 65 alebo viac rokov. 80 % všetkej dlhodobej starostlivosti v Európe poskytujú neformálni opatrovatelia.

O mam

Odporúčame pozrieť

EK zvýši maximálnu sumu investičnej pomoci pre región Západné Slovensko o 10 %

Schválená zmena mapy regionálnej pomoci Slovenska Európskou komisiou (EK) umožní poskytnúť vyššie maximálne sumy pomoci …

Consent choices