koronavírus testovanie. PHOTO: © European Union 2020

EUROFONDY: Pri financovaní protipandemických opatrení zistili desiatky nezrovnalostí za 55 miliónov eur

V súvislosti s využívaním finančných prostriedkov Európskej únie a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu na opatrenia proti ochoreniu COVID-19 bolo v národnom systéme evidovaných doteraz 58 nezrovnalostí v celkovej sume takmer 55 mil. eur. Z nich 33 prípadov už vysporiadali v objeme zhruba 3,9 mil. eur a jedna nezrovnalosť sa nepotvrdila.

Podľa ročnej správy o nezrovnalostiach za rok 2021 z celkového počtu bola na Európsku komisiu vlani nahlásená iba jedna nezrovnalosť vo výške skoro 17 tis. eur (z toho zdroje EÚ 14,4 tis. eur). Ide o nezrovnalosť v rámci Operačného programu Ľudské zdroje pri prostriedkoch Európskeho sociálneho fondu, kedy nebola predložená dokumentácia k preukázaniu oprávnenosti výdavkov audítorskej skupine. Výdavky sú preto považované za neoprávnené, nezrovnalosť zistili riadiaci orgán operačného programu, ktorým je ministerstvo práce, ako aj Úrad vládneho auditu.

V rámci opatrení proti pandémii koronavírusu s vyčlenenou alokáciou 1,105 mld. eur k 31. decembru 2021 vo výzvach a vyzvaniach sprístupnili 1,236 mld. eur (111,88 % oproti alokácii). Zazmluvnili zdroje v objeme 1,153 mld. eur (104,35 %) a vyčerpali 794 mil. eur (71,85 %). V priebehu roka 2021 alokácia vo výzvach stúpla o 120,29 mil. eur, kontrahovanie na tieto opatrenia navýšili o 184,91 mil. eur a čerpanie sa zvýšilo o 451,16 mil. eur.

Viac..  Spotrebitelia v eurozóne zvýšili inflačné očakávania

Ďalším opatrením na eliminovanie vplyvov pandémie je tretí balíček podpory Európskej komsie – REACT-EU v celkovom objeme viac než 745 mil. eur, o ktorú sa navýšila alokácia programového obdobia eurofondov 2014 až 2020. Zdroje sa prideľujú v dvoch fázach. V prvej fáze na rok 2021 má SR podľa rozhodnutia Európskej komisie k dispozícii takmer 616 mil. eur, v druhej fáze na rok 2022 je k dispozícii vyše 129 mil. eur.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Krajiny EÚ chcú o rok predĺžiť zúčtovacie obdobie pre vyplatené eurofondy z predošlého programového obdobia. …

Consent choices