Mimoriadne zasadnutie EP, situácia na Ukrajine. PHOTO: © European Union 2022 - Source : EP

Europoslanci schválili pôžičku vo výške 1 miliardy EUR pre Ukrajinu

Europoslanci schválili pôžičku vo výške 1 miliardy EUR pre Ukrajinu s cieľom pomôcť pokryť jej potreby vonkajšieho financovania, ktoré vzrástli v dôsledku vojny.

Parlament súhlasil s návrhom Komisie poskytnúť Kyjevu dodatočný úver za veľmi výhodných podmienok nad rámec 1,2 miliardy EUR vyplatených už v marci a máji 2022. Súčasná suma je prvou tranžou nadchádzajúcej výnimočnej pomoci v celkovej hodnote 9 miliárd EUR.

Potreby vonkajšieho financovania Ukrajiny vzrástli v dôsledku ruskej invázie: okrem obrovských škôd na cestách, mostoch, továrňach, domoch, nemocniciach a inej fyzickej infraštruktúre krajina takisto stratila prístup na medzinárodné finančné trhy. V dôsledku toho chýba Ukrajine podľa Medzinárodného menového fondu 39 miliárd amerických dolárov (37,3 miliardy EUR) na pokrytie jej finančných potrieb na rok 2022.

V návrhu sa uvádza, že úver slúži ako „zrýchlená finančná podpora v situácii akútneho nedostatku financovania na zabezpečenie nepretržitého fungovania najkritickejších funkcií ukrajinského štátu“. Vyplatí sa v jednej splátke pod podmienkou splnenia rôznych kritérií vrátane zvýšenej transparentnosti a informovaní o jeho použití. Z rozpočtu EÚ sa budú výnimočne financovať úrokové náklady.

Podmienenosť

Predpokladom poskytnutia pomoci je to, že Ukrajina bude rešpektovať účinné demokratické mechanizmy napriek koncentrácii moci v exekutíve počas vojny, uvádza sa v návrhu. Za uznesenie prijaté v rámci naliehavého postupu hlasovalo 522 poslancov, 17 bolo proti a 25 sa zdržalo hlasovania.

Viac..  Komisia víta politickú dohodu o akte o kybernetickej odolnosti

Súvislosti

Makrofinančná pomoc je núdzovým zdrojom, ktorý sa poskytuje za veľmi priaznivých podmienok pre krajiny susediace s EÚ, ktoré majú ťažkosti so zaplatením svojich účtov. Celková suma takýchto výhodných úverov EÚ Ukrajine od začiatku vojny dosiahne 2,2 miliardy EUR v roku 2022 a v prípade dohody o celom balíku by sa mohla vyšplhať až na 10 miliárd EUR.

Ďalší postup

Opatrenie sa začne uplatňovať dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

elektromobil

Automobilky v EÚ žiadajú väčšiu podporu elektromobility

Výrobcovia automobilov v Európskej únii (EÚ) žiadajú väčšiu podporu elektromobility. Potrebné je rozšíriť nákupné stimuly, …

Consent choices