Kamióny na diaľnici. PHOTO: © European Union 2020

Ukrajinci si môžu ponechať svoje vodičské preukazy v EÚ, hovoria europoslanci

Europoslanci podporili návrh, aby si ukrajinskí utečenci mohli ponechať svoje národné vodičské preukazy. Nebudú mať teda povinnosť vymeniť ich za preukazy EÚ.

Len dva týždne po tom, ako Európska komisia predložila svoj návrh, poslanci súhlasili so zjednodušením postupu pre ukrajinských utečencov, aby si mohli ponechať svoje vodičské preukazy v EÚ. Za hlasovalo 561 poslancov, proti bolo 6, a hlasovania sa zdržalo 5.

Ukrajinci, ktorí utiekli pred inváziou Ruska na Ukrajinu a získali štatút dočasnej ochrany, budú môcť naďalej používať svoj ukrajinský vodičský preukaz bez toho, aby ho museli vymeniť za vodičský preukaz EÚ alebo absolvovať novú vodičskú skúšku, pokiaľ majú štatút dočasnej ochrany. V prípade straty alebo odcudzenia vodičského preukazu budú môcť krajiny EÚ vydať nové vodičské preukazy EÚ za predpokladu, že u ukrajinských orgánov overia, či je osoba držiteľom platného vodičského preukazu v krajine a dotyčná osoba predloží osvedčenie o tom, že je fyzicky a duševne spôsobilá viesť vozidlo.

Ukrajinskí utečenci, ktorí pracovali ako vodiči nákladných vozidiel a autobusov, si budú môcť nechať uznať svoje osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané na Ukrajine po krátkom kurze odbornej prípravy a skúške. To im umožní pracovať v EÚ počas obdobia dočasnej ochrany a pomôcť pri vývoze ukrajinského tovaru.

Viac..  Experti v Bruseli hľadajú spôsoby, ako zabrániť obchádzaniu sankcií EÚ voči Rusku

Ďalší postup

Návrh pravidiel bude teraz musieť formálne prijať Rada ministrov EÚ. Nariadenie nadobudne účinnosť päť dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Súvislosti

V súčasnosti neexistuje harmonizovaný rámec EÚ pre výmenu vodičských preukazov alebo osvedčení o odbornej spôsobilosti vydávaných tretími krajinami, ako je Ukrajina. Možnosť výmeny vodičských preukazov sa môže stanoviť buď vo vnútroštátnych právnych predpisoch, alebo v rámci existujúcich dvojstranných dohôd medzi členskými štátmi EÚ a Ukrajinou. Niektoré krajiny vyžadujú, aby mali vodiči úradný preklad svojho ukrajinského vodičského preukazu spolu s medzinárodným vodičským preukazom a aby si ich po šiestich mesiacoch pobytu vymenili za vodičský preukaz niektorej z krajín EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

Orban

V. Orbán: K prijatiu Ukrajiny do EÚ treba súhlas každej krajiny

S prijatím novej krajiny do Európskej únie musia súhlasiť všetky členské krajiny, pripomenul v piatok …

Consent choices